Mitä mitataan INR-arvolla ja mitä sillä tarkoitetaan?

Mitä mitataan INR-arvolla ja mitä sillä tarkoitetaan?

Vastaus

Verenohennuslääkkeitä syöville potilaille INR-arvon seuraaminen on tuttua. Ainakin perinteistä Marevan lääkitystä tai jotain muuta varfariiniä sisältävää lääketta syövien potilaiden on säännöllisesti käytävä INR-testeissä, joissa seurataan veren hyytymistä.Verenohennuslääkeitä syövät ne, joilla arvioidaan olevan tavallista suurempi veritulppariski. Lääkityksellä riskiä lasketaan ja veren hyytymistekijät pyritään pitämään mahdollisimman vakioisina. Hyytymistekijöiden tasoa seurataan INR-tutkimuksissa.

 INR-termi tulee englanninkielen sanoista International Normalized Ratio. Sen arvo lasketaan laskutoimituksella, jossa. asiakkaalle tehdyn hyytymistestin tuloksena saadaan veren hyytymisaikaa PT (eli Prothrombin time) verrataan normaalina pidettyyn hyytymisaikaan. Kaavassa tätä osamäärää vielä tasoitetaan kansainvälisen ISI indexin (international sensitivity index)  osoittamalla määrällä. ISI index osoittaa reagointiherkkyyden.  

Kommentit (0)

Vastauksesi