Mitä merkityksiä on sanalla 'tilkka'? Onko muita kuin määrää kuvaava...

Mitä merkityksiä on sanalla 'tilkka'? Onko muita kuin määrää kuvaava...

Vastaus

Nykysuomen sanakirja määrittelee sanan "tilkka" yleisimmäksi merkitykseksi 'hyvin pieni määrä nestettä', mutta mainitsee myös harvinaisen merkityksen 'pieni pala', 'tilkku'. Nykysuomen sanakirjan esimerkit tästä toisesta harvinaisemmasta käytöstä ovat vanhasta kirjallisuudesta. Muita merkityksiä ei löytynyt käytettävissä olevista sanakirjoista, mahdollisesta murrekäytöstä ei ollut käytettävissä lähdemateriaalia.

Lähde: Nykysuomen sanakirja 3 (Osat 5-6), 9. painos, Porvoo 1985.

Kommentit (0)

Vastauksesi