Mitä maksaa arvonimi LIIKUNTANEUVOS ja paljonko näitä on myönnetty.

Mitä maksaa arvonimi LIIKUNTANEUVOS ja paljonko näitä on myönnetty.

Vastaus

Arvonimistä maksetaan veroa, josta on säädetty laissa arvonimistä suoritettavasta verosta (1388/2001). Veron määrä riippuu siitä, onko arvonimen saaja päätoimisessa virka- tai työsuhteessa tai muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon tai on siirtynyt sellaisesta eläkkeelle.
http://www.vnk.fi/toiminta/arvonimet/fi.jsp
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20011388

Liikuntaneuvoksen arvonimestä maksettava vero on 8700 € (saajalla ei päätoimista virkaa)tai 2200 € (saajalla on päätoiminen virka)
Arvonimistä suoritettava vero 15.6.2007
http://www.vnk.fi/toiminta/arvonimet/haku/pdf/Veroluettelo_150607.pdf

Liikuntaneuvoksen arvonimi on perustettu vuonna 1979. Ensimmäisenä arvonimi myönnettiin aluejohtaja Hannu Koskivuorelle Kuopiosta.
Vuosina 1979-2007 liikuntaneuvoksen arvonimi on myönnetty 77 henkilölle.
Lähteet:
Vuoden 1918 ja valtionhoitajan sekä tasavallan presidenttien 1918-2005 myöntämät arvonimet arvonimikohtaisessa aakkosjärjestyksessä, Alavus : Aholis, 2006.
Vuosina 2002-2007 myönnetyt arvonimet.
http://www.vnk.fi/toiminta/arvonimet/myonnetyt151578/fi.jsp

Kommentit (0)

Vastauksesi