Mitä liiketoiminnallista eroa on liikkeenharjoittajan ja ammatinharjoittajan...

Mitä liiketoiminnallista eroa on liikkeenharjoittajan ja ammatinharjoittajan...

Mitä liiketoiminnallista eroa on liikkeenharjoittajan ja ammatinharjoittajan välillä? Mihin perustuu kahdenkertaisen kirjanpidon laatimisvelvoite?

Vastaus

Ihminen voi toimia ammatinharjoittajana, vaikka hänellä ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa. Tavallisesti ammatinharjoittaja on myös sitonut toimintaansa vähemmän pääomaa kuin liikkeenharjoittaja eli toimenhaltija. Nykyään rajanveto näiden kahden välillä on hämärtynyt. Ammatinharjoittajana toimiminen on helppoa: riittää, kun tekee verottajalle ammatinharjoitusilmoituksen. Ammatinharjoittaja vastaa tekemisistään henkilökohtaisesti.

Ammatinharjoittaja voi pitää yhdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpitoon merkitään liiketapahtumina maksetut menot, korot ja verot sekä saadut tulot samoin kuin palveluiden ja tavaroiden oma käyttö (kirjanpitolaki 7:2§). Yhdenkertainen kirjanpito on aina menoperusteinen. Liikkeenharjoittajan kirjanpito on kahdenkertainen, ja sen perusteella laaditaan tilikauden tulolaskelma ja tase liitetietoineen ja tase-erittelyineen. Yksinkertaisessa kirjanpidossa tasetta ei tarvita, mutta ammatinharjoittajan on liitettävä tilinpäätökseensä luettelot mm. ammattia varten hankitusta vaihto-omaisuudesta, pysyvistä vastaavista (käyttöomaisuudesta) saamisista ja veloista sekä varauksista.

Kumpikin kirjanpito perustuu päivättyihin ja numeroituihin kuitteihin. Liiketapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä. Käteismaksut kirjataan päivittäin. Kirjanpitomerkinnät tehdään selvästi ja pysyvästi. Tilinpäätös pidetään neljän kuukaudenkuluttua tilikauden päättymisestä. – Kaikki nämä tiedot ja niiden lisäksi vielä tarkempia määräyksiä löytyvät Verohallituksen 17. 3. 2005 antamasta ohjeesta:

http://www.vero.fi/default.asp?domain=VERO_MAIN&path=5,40,89,91&language...

Liikkeenharjoittajan kahdenkertainen kirjanpito perustuu Kirjanpitolain 1 luvun 2 §:ään, jonka mukaan kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, jollei jäljempänä tässä laissa toisin määrätä. Luvussa 7, sen 1§:ssä sanotaan, että ammatinharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa.

Kommentit (0)

Vastauksesi