Mitä leimoja tarvitsen esteettömyys todistuukseni, kun olen menossa naimisiin...

Mitä leimoja tarvitsen esteettömyys todistuukseni, kun olen menossa naimisiin...

Mitä leimoja tarvitsen esteettömyys todistuukseni, kun olen menossa naimisiin nigeriassa nigerialaisen kanssa?

Vastaus

Avioliiton esteiden tutkinta:
Ennen vihkimistä avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Pyyntö esitetään maistraatille. Avioliiton esteet voi tutkia myös evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä avioliittoon aikovien on allekirjoitettava vakuutus siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole estettä.

http://www.om.fi/text/Etusivu/Julkaisut/Esitteet/Avioliittolaki/Avioliit...

SUOMEN KANSALAISEN JA ULKOMAAN KANSALAISEN AVIOLIITON ESTEIDEN TUTKINTA SILLOIN, KUN VIHKIMINEN TAPAHTUU SUOMESSA
Suomalaiselta tarvitaan seuraavat paperit:
1. Pyyntö avioliiton esteiden tutkintaa varten –lomakkeen täyttäminen ja allekirjoittaminen.
Ulkomaalaiselta tarvitaan seuraavat paperit:
1. Pyyntö avioliiton esteiden tutkintaa varten –lomakkeen täyttäminen ja allekirjoittaminen.
Lisäksi ulkomaalaiselta henkilöltä tarvitaan kirkonkirjajärjestelmään merkitsemistä varten tieto syntymäpaikasta, kansalaisuudesta, äidinkielestä ja nykyisestä asuinpaikasta. Nämä tiedot voi ilmoittaa vapaamuotoisesti tai käyttämällä lomaketta Ulkomaalaisen tietojen ilmoittaminen.
2. Todistus siitä, että henkilö on yli 18-vuotias (esim. kopio passista).
3. Kotimaansa viranomaisen antaman todistuksen siviilisäädystä, jonka Suomen lainsäädännön mukaan tulee olla avioliiton solmimista varten naimaton, eronnut tai leski.
4. Edellä mainittu todistus siviilisäädystä tulee vahvistaa kansainvälisen vuonna 1961 solmitun Haagin sopimuksen mukaisella Apostille-leimalla. Apostillen saa maasta hiukan riippuen julkiselta notaarilta tai häntä vastaavalta viranomaiselta. Apostille-sopimukseen kuuluvat maat näkyvät Haagin konferenssin kotisivuilta (http://www.hcch.net/e/members/members.html).
TAI
Mikäli ulkomaalaisen henkilön kotimaa ei kuulu Apostille-sopimuksen piiriin, tulee hänen hankkia vahvistus kohdassa 2 mainitulle todistukselle oman maansa julkiselta notaarilta tai häntä vastaavalta viranomaiselta. Tämän jälkeen julkisen notaarin allekirjoitus on laillistettava kyseisen maan
ulkoministeriössä. Ko. maan ulkoministeriön laillistama julkisen notaarin allekirjoitus tulee vielä vahvistaa kyseisessä maassa toimivassa Suomen edustustossa.
5. Mikäli kyseessä on kirkollinen vihkiminen, tarvitaan todistus ulkomaalaisen henkilön kuulumisesta kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Tämän todistuksen antaa esimerkiksi kyseessä oleva seurakunta. Pelkkä kastetodistus ei riitä todistamaan henkilön kuulumista kristilliseen kirkkoon.
Mikäli ulkomaalaisella henkilöllä on vain kastetodistus eikä hän pysty hankkimaan todistusta kristilliseen kirkkoon kuulumisesta tulee hänen toimittaa erillinen vakuutus siitä, että hän on edelleen kyseisen kristillisen kirkon jäsen. Lomake vakuutuksen antamista varten on liitteenä (ks. Vakuutus ja todistus kristilliseen kirkkokuntaan kuulumisesta).
Mikäli ulkomaan kansalainen asuu pysyvästi Suomessa ja avioliiton esteiden tutkinnassa tarvittavat tiedot hänestä (siviilisääty) on merkitty Suomen väestötietojärjestelmään ei kotimaan viranomaisen antamia todistuksia tarvita. Tällöin avioliiton esteet tutkitaan väestötietojärjestelmän tietojen perusteella. Kirkollista vihkimistä varten tarvitaan joka tapauksessa kohdan viisi mukainen todistus mikäli väestötietojärjestelmään ei ole merkitty näkyviin henkilön uskontokuntaa.

http://tuomiokirkko.kirkkohelsinki.net/?deptid=248

Kommentit (0)

Vastauksesi