Mitä kuvia netistä voi kopioida omille sivuilleen kysymättä lupaa?

Mitä kuvia netistä voi kopioida omille sivuilleen kysymättä lupaa?

Mitä kuvia netistä voi kopioida omille sivuilleen kysymättä lupaa? Entä miten pitäisi menetellä, jos tahtoo kopioida toisen kuvan, mutta se on suojattu tekijänoikeuslailla?

Vastaus

Tekijänoikeudet ovat useiden eri säädösten alaisia ja näin ollen varsin hankalasti selvitettäviä. Nyrkkisääntönä voisi pitää, että aina kun aikoo käyttää jotain kuvaa, tekstiä tms. joka on toisen tekemä, siihen on hyvän tavan mukaista ja usein myös lain mukaan pyydettävä lupa.

Pääperiaate on, että tekijällä on oikeus määrätä luomastaan teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin. Se, mikä taiteenlaji tai julkaisualusta on kyseessä, ei muuta asiaa. Yksityiseen käyttöön saa teoksesta valmistaa muutaman kappaleen. Kun laitat valokuvia, kuvia tai tekstejä omille kotisivuillesi, ne tulevat samalla kaikkien nähtäville, joten kyse ei ole enää yksityisestä käytöstä. Tekijänoikeudellisesti kysymyksessä on teoksen yleisölle välittäminen, joka edellyttää oikeudenhaltijan luvan.

Kaikkea internetissä julkaistua aineistoa, jota ei ole pantu salasanan taakse, saa vapaasti katsella ja kuunnella. Aineiston uudelleen käyttämiseen on saatava lupa tekijältä tai muulta oikeudenomistajalta. Tämä myy - jos haluaa - käyttöoikeuden soveliaana pitämästään hinnasta. Jos sivusto levittää vapaasti kopioitavia kuvia, niin siitä on yleensä huomautettu. Jos mitään tällaiseen viittaavaa tekstiä ei ole, sivuilta ei saa kopioida kuin luvalla. Teosta ei myöskään saa muokata ilman tekijän lupaa, oli se sitten teksti, kuva tai jokin muu. Yleismaailmallisena tapana on ilmoittaa tekijänoikeuksista ©-merkillä, mutta vaikka merkkiä ei olisikaan, se ei tarkoita vapaata käyttöoikeutta.

Lähteet:
http://www.kopiosto.fi/kopiosto/ukk/fi_FI/usein_kysytyt_kysymykset/#a_el...
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tekij%C3%A4noikeus
http://www.vanhemmille.info/tekijanoikeuslaki.html
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/tekoik/
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
http://www.satakola.fi/virtualintra/tekijanoikeudet.html

Opetusministeriön www-sivuille on koottu tekijänoikeutta koskevat lait ja säädökset:
http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/?lang=fi

Tekijänoikeuksia valvovia järjestöjä on useita. On suositeltavaa olla yhteydessä heihin ja varmistaa miten kussakin yksittäisessä tilanteessa tulisi toimia.
Kuvasto:
http://www.kuvastory.fi/oikeus.htm
Kopiosto:
http://www.kopiosto.fi/kopiosto/
Teosto:
http://www.teosto.fi/teosto/websivut.nsf
Tuotos:
http://www.tuotos.fi/

Internetissä on myös paljon kuvatoimistoja, jotka myyvät kuvia. Tässä muutamia.
https://www.plugi.fi/
http://www.istockphoto.com/index.php
http://www.sxc.hu/home
http://images.kuvagorilla.com/servlet/Piccolo?action=setvariables&page=f...
http://www.futureimagebank.com/asp/index.asp

Kommentit (0)

Vastauksesi