Mitä kirkonkirjoissa oleva lyhenne Lois merkitsee? Loinen?

Mitä kirkonkirjoissa oleva lyhenne Lois merkitsee? Loinen?

Vastaus

Loiskirjaus kirkonkirjoissa viittaa maaseudun tilattomaan väestöön kuuluvaan henkilöön, jolla ei ollut omaa asuntoa. Loiset olivat tilattomia henkilöitä, jotka asuivat talollisten tuvannurkissa ja myivät työvoimaansa päiväpalkkaa vastaan. Tätä nimitystä on käytetty eritoten Savossa. Itä-Suomessa maaseudulla irtain työväki oli suurimmaksi osaksi loisia. 1800-luvun Suomen sääty-yhteiskunnassa maaseudulla loiset olivat köyhintä säädyttömien joukkoa.

Kommentit (0)

Vastauksesi