Mitä kaikkea suurriistavirka-apuhenkilön tehtäviin kuuluu ja mikä koulutus heillä on?

Mitä kaikkea suurriistavirka-apuhenkilön tehtäviin kuuluu ja mikä koulutus heillä on?

Vastaus

Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Näitä voivat olla esim. kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen tai suurpetojen karkottaminen taajaan asutuilta alueilta.  Toimintaa on ollut Suomessa 1970-luvulta lähtien, ja sen hoitamiseen osallistuu kaikkiaan tuhansia vapaaehtoisia.

Käytännössä jokaisessa riistanhoitoyhdistyksessä on nimetyt vastuuhenkilöt (3–4 kpl), jotka vastaanottavat poliisin virka-apupyynnöt ja organisoivat käytännön toiminnan. Sen jälkeen jäljestys- ja karkotustoimintaan osallistuvat metsästysseurat, kokeneet suurriistan metsästäjät ja koulutetut koiranohjaajat koirineen.

SRVA-henkilöiden koulutuksesta vastaavat riistanhoitopiirit. Yhteyshenkilöille on oma koulutuksensa, ja käytännön toimijoille järjestetään tilannekohtaista koulutusta suurriistan kohtaamiseen ja sen kanssa työskentelyyn. Ampumaharjoituksia suoritetaan ampumaradoilla. Taitojen ylläpitämiseen järjestetään yhteistoimintaharjoituksia poliisin kanssa.

Suomen riistakeskuksen sivuilla sanotaan, että SRVA-henkilöllä tulee olla riistanhoitomaksu suoritettuna, jotta hän ja hänen koiransa ovat vakuutuksen piirissä. Siellä sanotaan myös näin: ”SRVA-toiminnassa ei ole kyse metsästysoikeuteen sidotusta metsästyksestä vaan eläinsuojelullisista syistä poliisin valtuuttamana suoritettavasta tehtävästä, joka voidaan suorittaa metsästysoikeudesta riippumatta.”

Tarkempaa tietoa halutessaan kannattaa ottaa yhteys Suomen riistakeskukseen. Alla lisätietoa ja lähteitä, josta löytyvät myös yhteystiedot.

Kommentit (0)

Vastauksesi