Mitä huoneistokohtaisesta lainaosuuslaskelmasta pitää ilmetä?

Mitä huoneistokohtaisesta lainaosuuslaskelmasta pitää ilmetä?

Vastaus

Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä 12.4.2005
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/all/712F754315FD9323C22570A400...

5.6.2. Lainaosuuslaskelma
"Jos yhtiön osakkaalla on oikeus suorittaa osuutensa lainoista, on lainaosuudesta laadittava sovitulle maksuhetkelle lainaosuuslaskelma. Lainaosuuslaskelmaan sisällytetään jäljellä olevan lainapääoman lisäksi kuluvalle tilikaudelle kuuluvat, maksuhetkelle suoriteperusteisesti jaksotetut lainaan liittyvät pääomavastiketulot, vastikkeella katettavat menot ja toteutuneet lainanlyhennykset sekä vastikkeeseen liittyvät edellisten tilikausien vastikelaskelmiin perustuvat mahdolliset ali- tai ylijäämät.

Osakkaan suorittaessa lainaosuutensa liitetään lainaosuuslaskelma suorituksen todentavan tositteen liitteeksi. Laskelmalla todennetaan ne lainaosuuden laskentaperusteet, joilla osakkaan maksettavaksi määriteltyyn määrään on päädytty."

Lainaosuuslaskelmamalli on em. yleisohjeen liitteenä (Excel-taulukon välilehti).

Kommentit (0)

Vastauksesi