Mitä Helsingin yliopiston logo esittää tai symboloi?

Mitä Helsingin yliopiston logo esittää tai symboloi?

Miten ja milloin logo on syntynyt?

Vastaus

Helsingin yliopiston logon visuaalisen ilmeen on suunnitellut graafinen suunnittelija Esko Ranki vuonna 1992 Helsingin yliopiston järjestämässä kilpailussa.

Helsingin yliopiston logossa on epäsäännöllisen muotoinen liekkikuvio ja sen yhteydessä esiintyvät kolmen päällekkäisen neliön ryhmä. Tapio Koveron vuonna 2011 Jyväskylän yliopistossa tarkastetussa pro gradu –tutkielmassa kerrotaan että logon muodolla on tarkoitus viestittää ajatusta tieteen vapaudesta sekä vuorovaikutuksesta.  Kolmen neliötä kertovat yliopiston kolmesta eri perustehtävästä: koulutuksesta, tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. Liekki taas viittaa taruun Prometheuksesta, joka antoi ihmisille tulen.  Tässä yhteydessä se voidaan ymmärtää ”tiedon valona ja viisautena, joiden avulla näkee maailman ja sen todelliset piirteet selvemmin, paremmin ja oikeina, todellisina”.

Kommentit (0)

Vastauksesi