Mitä Euroviisuissa käy jos yrittää äänestää omaa maataan?

Mitä Euroviisuissa käy jos yrittää äänestää omaa maataan?

Vastaus

Äänestysvilpistä kiinni jäänyt maa voi saada osallistumiskiellon maksimissaan kolmeksi vuodeksi. EBU on tiukentanut toimenpiteitä, joilla valvotaan Euroviisujen äänestämiskäytännön yhtenäisyyttä. Kilpailujen virallisella sivulla oli vuoden 2014 kilpailuissa osio, jonka kautta juryn jäsenet tai kilpailua seuranneet katsojat voivat ilmoittaa havaitsemistaan virheistä äänestyksessä suoraan kilpailun järjestäjille. Kilpailujen hallitseva elin,"Reference Group", valvoo sääntöjen noudattamista ja tutkii väärinkäytösepäilyt. 

Viime vuonna paljastui Malmössä äänestysvilppi, jonka seurauksena tehtiin sääntömuutoksia. Tiukennettujen sääntöjen mukaan juryn jäsenet ilmoitetaan jo 1. toukokuuta. EBU/Eurovision julkaisee tiedot jokaisen juryn jäsenen asettamasta paremmuusjärjestyksestä heti finaalin jälkeen. Lisäksi musiikkiteollisuuden ammattilaiset eivät saa osallistua kansalliseen juryyn kahtena peräkkäisenä kisavuotena. Uusilla säännöillä pyritään estämään huijausyritykset entistä paremmin.

Kommentit (0)

Vastauksesi