Mitä eroa on valokuvamuistilla ja eideettisellä muistilla?

Mitä eroa on valokuvamuistilla ja eideettisellä muistilla?

Vastaus

Hei!

Englanninkielinen ja suomenkielinen Wikipedia näyttävät tarjoavan keskenään ristiriitaista tietoa valokuvamuistin ja eideettisen muistin eroista. Pidän englanninkielisen artikkelin tietoja varmempina.

Suomenkielisten Wikipedia-artikkelien mukaan kyse on eri asioista. Eideettisellä muistilla tarkoitetaan muistia, jossa todellisuuteen perustuva muistikuva on hyvin todenmukainen. Artikkelissa todetaan: "Eideettistä muistia esiintyy erityisesti lapsilla ja taiteilijoilla. Eideettinen muisti, filmimuisti, on eri asia kuin valokuvamuisti."

Valokuvamuisti ei ole vakiintunut käsite. Tiedepiireissä on esitetty jopa väitteitä, että valokuvamuisti olisi pelkkä myytti. Valokuvamuisti on myös hieman harhaanjohtava nimitys, koska sillä voidaan viitata esimerkiksi äänien täydelliseen muistamiseen.

Englanninkielisen Wikipedian mukaan termit viittaavat samaan ilmiöön. Henkilöt joilla on valokuvamuisti ovat yleensä vahvoja yhdellä muistin osa-alueella, mutta eivät välttämättä toisella. Tämä pätee myös eideettiseen muistiin. Monet niistä, joita on pidetty eideetikkoina, ovatkin yksinkertaisesti epätavallisen hyviä tietynlaisten asioiden mieleen painamisessa ja muistiin palauttamisessa. Kyky voi olla luontainen ja/tai erilaisin muistitekniikoin vahvistettu.

iGS-toimitus on vuosien mittaan vastannut lukuisiin muisti-aiheisiin kysymyksiin. http://igs.kirjastot.fi/iGS/kysymykset/haku.aspx?word=Muisti

Lähteet:
http://www.terveysportti.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=amh00002...
http://fi.wikipedia.org/wiki/Eideettinen_muisti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valokuvamuisti
http://en.wikipedia.org/wiki/Eidetic_memory
http://www.slate.com/id/2140685/

Kommentit (0)

Vastauksesi