Mitä eroa on valokuvamuistilla, elokuvamuistilla ja eideettisellä muistilla?

Mitä eroa on valokuvamuistilla, elokuvamuistilla ja eideettisellä muistilla?

Mitä eroa on valokuvamuistilla, elokuvamuistilla ja eideettisellä muistilla? Mitkä kaksi noista ovat synonyymeja, vai ovatko? Englanninkielinen ja suomenkielinen wikipedia tuntuvat olevan ristiriidassa ja tietoa näyttää olevan jotenkin hankala löytää googlella.

Voiko eideetikko muistaa kaikenlaista tietoa (ääniä, kuvia, tekstejä, lausuttuja sanoja, musiikkia), vai onko hän "erikostunut" johonkin niistä? Onko yleisempää muistaa esim. kuvia tai tekstiä kuin musiikkia, ääniä tai puhetta/vuorosanoja?

Onko teidän mielestänne Criminal Minds -sarjan eideetikko Spencer Reid epälooginen, kun välillä hän ei muista ihmisten nimiä tms, mutta välillä luettelee ulkomuistista toisten juuri sanomia asioita (sarjassa on muistaakseni mainittiu että Reidin muisti keskittyy enimmäkseen nähtyihin, ei kuultuihin asioihin, ja siksi nimet unohtuvat, mutta miten sitten tuolla perusteella voisi toistaa muiden henkilöiden repliikkejä sanasta sanaan kun niitä ei voi nähdä). Voiko tuon selittää sillä että lyhyen ajan kuluessa voi muistaa ääniäkin, mutta pitkäksi ajaksi tallentuvat vain tekstit? Vai pitäisikö vain olettaa että käsikirjoittajat eivät muistaneet tarkistaa viitoskaudella mitä ykköskaudelle tulikaan kirjoitettua?

Vastaus

Eideettinen muisti ja valokuvamuisti tarkoittavat samaa asiaa. Kyseessä on kyky palautaa mieleen kuvia, ääniä tai esineitä harvinaislaatuisella tarkkuudella. Eideettinen tulee kreikan sanasta eidos, “nähty”. Eideettisen muistin omaava henkilö muistaa näkemänsä asiat “valokuvan tarkkuudella”, aivan kuin hän yhä näkisi kohteen edessään. Siksi eideettistä muistia kutsutaan myös valokuvamuistiksi. “Elokuvamuisti” ei ole vakiintunut termi, mutta siltä tarkoitettaneen tapahtumien muistamista eideettisen tarkasti. Henkilö voi palauttaa menneet tapahtumat mieleensä ja “katsella” niitä elokuvan tapaan.

Eideettisen muistin olemassaolo on kiisteltyä, eikä siitä vallitse tiedemaailmassa yhtenäistä mielipidettä. Wikipedian mukaan yksikään eideetikko ei ole pystynyt todistamaan kykyään tieteellisissä tutkimuksissa, enkä löytänyt mistään vastakkaista näyttöä.

Yleensä henkilöt ovat vahvoja yhdellä muistin osa-alueella, mutta eivät välttämättä toisella ja tämä pätisi myös eideettiseen muistiin. Monet niistä, joita on pidetty eideetikkoina, ovatkin yksinkertaisesti epätavallisen hyviä tietynlaisten asioiden mieleen painamisessa ja muistiin palauttamisessa. Kyky voi olla luontainen ja/tai erilaisin muistitekniikoin vahvistettu.

TV-hahmo Spencer Reidin hetkittäinen muistamattomuus ei ole epäloogista. Eideetikkokaan ei muista samalla tarkkuudella kaikkea kokemaansa, vaan muiston vahvuuteen vaikuttavat altistumisen kesto, useus, henkilökohtainen merkityksellisyys jne.

Lähteet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Eidetic_memory

Kommentit (0)

Vastauksesi