Mitä eroa on tunturilla ja vaaralla?

Mitä eroa on tunturilla ja vaaralla?

Vastaus

Lyhyesti sanottuna vaara on metsän peittämä ja tunturi metsärajan yläpuolella.
Ja hiukan pidemmin WebFacta 2002 mukaan:

Vaara on suhteelliselta korkeudeltaan yleensä 50 m ylittävä kohouma
mannerjään peitossa olleilla alueilla varsinkin Fennoskandiassa. Vaara on tavallisesti loivarinteinen ja pitkänomainen, ja se on ylintä osaansa myöten ainakin luonnontilassa metsän peittämä. Suomessa vaaroja on eniten Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Vaarojen ylimmissä osissa moreenipeite on huuhtoutumatonta ja ympäristöään hedelmällisempää, vaikka kivikkoista viljelymaata. Alarinteet sitä vastoin ovat yleensä huuhtoutuneita ja louhikkoisia.

Tunturi on metsänrajan yläpuolelle kohoava vuori mannerjään peitossa
olleilla alueilla varsinkin. Fennoskandiassa. Suomessa tuntureita on vain Lapissa, ja rapautumisen vuoksi ne ovat yleensä loivapiirteisiä ja pyöreälakisia. Vain Enontekiön luoteisosassa on terävähuippuisia tuntureita.

Kommentit (0)

Vastauksesi