Mitä eroa tai yhtäläisyyksiä on modernilla ja nykytaiteella? Muutama esimerkki...

Mitä eroa tai yhtäläisyyksiä on modernilla ja nykytaiteella? Muutama esimerkki...

Vastaus

Pahoitteluni, että vastauksessa kesti.

Jako moderniin ja nykytaiteeseen ei ole aivan yksinkertainen ja aiheesta onkin olemassa varmaan hyllymetreittäin kirjallisuutta. Käsitteenä nykytaide voidaan nähdä myös osana modernia taidetta, kuten Irmeli Hautamäki kirjoittaa artikkelissaan Nykytaide ja
hermeneuttinen filosofia. "Kaikki mikä on tai on joskus ollut nykytaidetta kuuluu laajempaan moderniin taiteeseen."

Pääpiirteissään taiteen saralla termillä "moderni taide" tarkoitetaan 1800-luvun lopun ja 1900-luvun ensimmäisen puoliskon taidetta. Moderni taide oli klassisen eli edeltäneen taiteen vastakohta. Nykytaide puolestaan on nimensä mukaisesti meidän aikamme eli nykyhetken taidetta.

Modernille kuvataiteelle oli tyypillistä kehitysusko, tradition katkeaminen ja niin sanonun akatemiamaalauksen kyseenalaistaminen. Hyviä esimerkkejä moderneista taidesuuntauksista ovat esimerkiksi impressionistit, symbolistit, ekspressionistit jne.

Kuvaukset taidesuuntauksista löytyvät esimerkisi täältä:
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana/modernismi/1900-luvun-modernismi
http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana/modernismi/1800-luvun-modernismi

Nykytaiteelle puolestaan on tyypillistä asioiden ja ilmiöiden sekoittuminen, poliittisuus, kokeellisuus (esim. materiaaleissa), intertekstuaalisuus ja poikkitaiteellisuus. Nykytaide on nostanut populaarikulttuurin korkeakulttuurin rinnalle.

http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana/nykytaide

Kysyit, mitä eroa ja mitä yhteistä näillä kahdella on. Modernia ja nykytaidetta ei ole välttämättä syytä erottaa toisistaan samalla tavalla kuin esimerkiksi modernia ja klassista. Moderni taide käsitteenä viittaa taiteen historiassa esiintyneeseen ajanjaksoon, jolle oli tyypillistä edellä mainitsemieni päämäärien tavoittelu. Nykytaide puolestaan viittaa tässä hetkessä syntyvään taiteeseen, eikä siltä esimerkiksi edellytetä samoja ominaisuuksia kuin modernilta taiteelta (mutta se voi siitä huolimattaa sisältää niitä).

Jos aihe kiinnostaa enemmän, suosittelen tutustumaan kirjallisuuteen, mitä on löydettävissä varsin runsaastikin.

Luettavaa aiheesta:
Calinescu, Matei. Five Faces of Modernity. Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism.
Dempsey, Amy. Moderni taide.
Hugh Honour ja John Fleming. Maailman taiteen historia.
http://www.tietoportti.com/Nykytaide.html
http://filosofia.fi/node/5072
http://fi.wikipedia.org/wiki/Nykytaide
http://fi.wikipedia.org/wiki/Modernismi
http://fi.wikipedia.org/wiki/Moderni

Kommentit (0)

Vastauksesi