Mitä eroa on sanoilla "jotain" ja "jotakin"?

Mitä eroa on sanoilla "jotain" ja "jotakin"?

Vastaus

”Jotain” ja ”jotakin” ovat saman sanan erilaisia kirjoitusasuja ja pronominin ”jokin” yksikön partitiivimuotoja, kuten kirjastoissa sähköisenä käytössä oleva ”Kielitoimiston sanakirja” kertoo.

Sanoilla lienee kuitenkin jonkinlaista hienovaraista käyttöeroa, mutta mitkään tutkimani sanakirjat tai muut lähteet eivät kertoneet asiasta tarkemmin. Oman intuitioni perusteella arvelisin, että ”jotain” lienee puhekielisempi, kun taas ”jotakin” esiintyy ehkä useammin kirjakielessä. Ainakin luvun epämääräisyyttä ilmaisemassa ”jotain” kuulostaisi luontevammalta esimerkiksi lauseessa ”se painaa jotain (vrt. jotakin) tuhat kiloa”. Ehkäpä näiden kahden muodon eronteossa olisi tutkittavaa kielitieteilijöille.

Kommentit (0)

Vastauksesi