Mitä eroa salkulla ja laukulla?

Mitä eroa salkulla ja laukulla?

4 vastausta

Ihmiskielissä eli ns. luonnollisissa kielissä sanojen käyttöalat ovat osin yksilökohtaisia. Kielen ymmärtämisen kannalta oleellista on, että kielen puhujilla on riittävän yhtäläinen käsitys siitä, mitä jollain sanalla voidaan tarkoittaa:  jos isoon matkalaukkuun viitataan sanalla salkku, vastaanottaja tuskin enää ymmärtää - tai ainakin ihmettelee sanavalintaa -, mitä toinen puhuja tarkoittaa - on menty liian kauas sanan salkku yleisesti ymmärretystä käyttöalasta. Vastaavasti kuulostaa jo koomiselta, jos siroa asiakirjasalkkua kutsutaan matkalaukuksi. Ymmärrettävyys katoaa täysin, jos vaikkapa autoa kutsutaan laukuksi, eli mennään täysin käyttöalan ulkopuolelle. Mutta jossain matkalaukun ja pienen salkun välistä löytyy laukkuja ja salkkuja, joihin voi viitata kummalla tahalla sanalla ilman, että ymmärrettävyys kärsii - eri sanoilla voi siis olla myös yhteistä käyttöalaa. Salkku ja laukku ovat siis myös synoneemeja, samatarkoitteisia sanoja. Mutta kuten tässäkin tapauksessa, synonyymeilla on aina merkitys- tai painotuseroja. Hyvän esimerkin antaa kysymyksen jälkimmäisen linkin takaa löytyvä työkalusalkuksi mainittu salkku/laukku, josta tarkentavissa tiedoissa kuitenkin mainitaan, että kyseessä on "käytännöllinen laukku, jossa siirrettävät väliseinät".

Lakiteksteissä ja sanakirjoissa yritetään päästä mahdollisimman lähelle kieltä, jossa olisi mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa, mutta samalla kuolee kielen elävyys ja luontevuus. Lakitekstejä tulkitsevat asiaan erityisesti perehtyneet oikeusoppineet, ja kuitenkin tulkinnat vaihtelevat vahvasti jo samassa oikeustapauksessa puolustuksen ja syyttäjän välillä. Seuraavassa Nykysuomen sanakirjan näkemys salkusta:"Kädessä kannettava, nahasta, pahvista tm. jäykästä aineesta valmistettu asiapaperien, piirustusten yms. säilyttämiseen ja kuljettamiseen käytetty litteä suojus t. laukku". Laukkua samainen sanakirja kuvailee seuraavasti:"Muodoltaan, kooltaan (tav. pienehkö) ja ainekseltaan (tav. kankainen t. nahkainen) vaihteleva, us. kannettava, avonainen t. jllak tavalla avattava ja suljettava, tav. eril. esineiden kuljettamiseen tarkoitettu säiliö". Mutta sanakirjakin on ihmisten tekemä, joka voi poiketa suurestikin lukijan omista kielellisistä näkemyksistä.

Sen minkä ihmiskieli luomis- ja kuvailuvoimassaan voittaa, sen se täsmällisyydessä häviää: jokaisella on oma käsityksensä siitä, mitä voi kutsua salkuksi ja mitä laukuksi ja siihen on tyytyminen.

Kommentit (0)
23.10.201415:07
13558
13

Autoa olen kuullut kutsuttavan kauppakassiksi, joten sekin on täten eräänlainen laukku vaikka siinä ei sankoja olekaan :)

Kommentit (0)
23.10.201416:22
17925
12

salkku on laukun alalaji. jos siinä on käsikahva, se on pitkän, kapean sivun keskellä ja sitä vastapäätä saattaa olla saranat. monelle siitä tulee mieleen työ/virkamies/paperit/insinööri yms. vanhanaikaista, ennen nykyisiä pyörillä kulkevia matkalaukkuja valmistettua matkista saattaisi kuvata "salkkumalliksi" eli kahva pitkän, kapean sivun keskellä jne. salkkua voi nimittää ihan vaan laukuksi, mutta se tuntuu hieman hoopolta, vähän kuin nimittäisi arkipuheessa bussia ajoneuvoksi, joka se toki on.

Kommentit (0)
22.10.201416:31
13949
9

Kysyjä saattaa tarkoittaa nykyistä, tämän vuosisadan kielenkäyttöä.

Sitä kuvaa Kielitoimiston sanakirja (2006 ja uud. p. 2012) paremmin kuin yli puoli vuosisataa sitten ilmestynyt suursanakirja tai mikään sen myöhemmistä painoksista, jotka kaikki ovat muuttamattomia kopioita alkuperäisestä. Lisäksi on syytä huomata, että sekä ajantasainen Kielitoimiston sanakirja että sen edeltäjät Suomen kielen perussanakirja (1990) ja Nykysuomen sanakirja (ilmestyi 1950-luvulla, aineisto kerätty pääosin vuosia aikaisemmin) kuvaavat yleiskieltä. Erikoisaloilla voi olla omat, tarkemmat määritelmänsä.

Yleiskielen sanakirjan selityksissä  

laukku: tavallisesti kädessä tai olalla pidettävä nahkainen, kankainen tm., mahdollisesti suljettava kantoväline
salkku: asiapaperien tms. kuljettamiseen käytettävä litteähkö kädessä kannettava laukku

Kommentit (0)

Vastauksesi