Mitä eroa on rentoutumisella, meditaatiolla ja nukkumisella?

Mitä eroa on rentoutumisella, meditaatiolla ja nukkumisella?

Hei, Olen käynyt joogassa ja siellä on tehty meditaatioharjoituksiakin. Meditaation sanotaan rauhoittavan ja rentouttavankin. Joogan lopussa on rentotutusharjoitus, jonka aikana ei saisi nukahtaa (vaikka joskus olen hetkeksi nukahtanutkin). Heräsi kysymys, mitä eroa näillä kaikilla on toisiinsa nähden?

Vastaus

Tietoisuuden tila tai reflektiivinen tajunta on erilaisella "tasolla" rentoutuessa, meditaatiossa tai unessa. Reflektiivisellä tajunnalla tarkoitetaan tietoisuuden muotoa joka toimii tarkkaavaisuuden ja työmuistin piirissä. Tämä reflektiivinen tajunta koetaan lähinnä sisäisenä puheena itselle, joka vertailee, nimeää, käsitteellistää ja arvioi subjektiivisia kokemuksia, sekä ohjaa toimintaa. Eli kysymys kaikissa kolmessa on periaatteessa mielen tai tietoisuuden "tasojen" vaihtelusta. Rentoutumista voidaan tietysti myös mitata fysiologisesti. Keho on rentoutunut, kun parasympaattinen hermosto vaikuttaa kehon toimintoihin. Rentoutuessa kehon toiminta, kuten hengitysrytmi ja syke, rauhoittuu ja tasoittuu. Samalla myös lihasjännitys ja verenpaine laskee ja hengitys muuttuu pinnallisesta syvemmäksi ja tehokkaammaksi, jolloin lihasten ja aivojen hapensaanti tehostuu.

Meditaatiolla tarkoitetaan yleensä mietiskelyä tai henkisiä harjoituksia, joiden seurauksena mieli tyyntyy ja keskittyy. "Meditaatioharjoituksen tietoinen mielen keskittyminen johtaa siihen, että mieli ei tavoittele mitään, eikä se takerru ajatuksiin ja tunteisiin, vaan antaa niiden ilmestyä ja kadota vapaasti. Meditaation seurauksena koetaan tyyneyttä ja rentoutta. Harjoituksen myötä yksilö ei pelkästään reagoi ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin, vaan on tietoinen näiden ärsykkeiden luonteesta ja syntymisestä. Tätä kautta syntyy myös ymmärrystä siitä, millaiset mielentilat aiheuttavat vahinkoa ja millaiset hyödyttävät."

Nukkuessa tietoisuus häviää. Kysymys on siis eräänlaisesta tajuttomuustilasta tai reflektiivisen tajunnan häviämisestä kehon vajotessa uneen.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi