Mitä eroa on (oli): lyseo - yhteislyseo - kaksoisyhteislyseo?

Mitä eroa on (oli): lyseo - yhteislyseo - kaksoisyhteislyseo?

3 vastausta

Opetusviraston arkistonhoitaja osasi kertoa, että lyseo oli aikaisemmin valtion oppikoulu pojille. Erikseen oli tyttölyseot.

Yhteislyseo oli yhteiskoulua vastaava valtion koulu, jossa opiskeli sekä pojat että tytöt (esim. Helsingissä Helsingin yhteislyseo v. 1924 alkaen).

Kaksoisyhteislyseo oli koulu, jossa oli kaksi tai useampi rinnakkaisluokka (esim. Helsingin kaksoisyhteislyseo).

Kommentit (0)
27.02.201611:30
4227
39

Moi! Silloin kun minä lusin 50-60-luvulla sen 8 normivuotta Käpylän kakaravankilassa nimeltään Hykkylä, HKYL, Helsingin kaksoisyhteislyseo, Viipurilaisen lyseon perinnekolu (jonka peruskouluhömpötys tuhosi) meille kerrottiin että: kaksois = keskikoulu ja lukio samassa skolessa, yhteis = tytöt ja pojat samassa skolessa (ihan kivaa) ja lyseo = valtion skole.  Terv. Eero-setä. 

 

 

Kommentit (0)
26.02.201618:42
12749
19

Vähän täydennystä:

Kysymyksessä mainituista oppikoulumuodoista kaksoisyhteislyseo tuntuu nykypäivän ihmisestä kaikkein oudoimmalta. Miksi se, että koulussa kullakin luokalla oli rinnakkaisluokka eli koulu oli nykytermein kaksisarjainen, antoi nimensä kokonaiselle koulutyypille?

Otavan ison tietosanakirjan mukaan (kuudes osa 1963, hakusana oppikoulu) vuodesta 1925 lähtien suurimpia oppikouluja muutettiin kaksoiskouluiksi perustamalla niihin kaksi sarjaa varsinaisia [pysyviä] luokkia. Muutoksen tausta ilmenee Suomen virallisesta tilastosta:

Kaksoislyseot.
Kun oppilastulva oppikouluihin vuosi vuodelta kasvoi, paisuivat eräät suurissa liikekeskuksissa sijaitsevat oppikoulut niin suuriksi, että niissä tuli olemaan alemmilla asteilla useita rinnakkaisosastoja ja ylemmilläkin asteilla yksi rinnakkaisosasto kul­lakin luokalla. Rinnakkaisosastoilla oli opetus uskottava tuntiopettajille, mikä ei ollut tarkotuksenmukaista. Tästä syystä kouluh:ssa heräsi ajatus kaksoislyseoiden perustamisesta, joissa kouluissa yksi sarja rinnakkaisosastoja asetettaisiin vakinaiselle kannalle vakinaisine opettajineen. Keskuu­dessaan ‘27. 3. 1924 asettaman valiokunnan ehdotuksen mukaisesti kouluh. 8. 4. 1924 teki ehdotuksen siitä, että ensimmäiseksi Helsingin suom. tyttölyseo ja Turun suom. linjajakoinen lyseo  muodostettaisiin kaksoislyseoiksi. Niinikään kouluh. teki ehdo­tuksen kaksoislyseoiden opettajanviroista,opettajien ja palveluskunnan palkoista, rehtorin, palkkiosta ja tun tien jakautumi­sesta opettajien kesken. Suunnitelma toteu­tui kuitenkin vasta seuraavan viisivuotis­kauden kuluessa.
 

 http://docplayer.fi/11519246-Suom-en-virallinen-tilasto-kertomus-kouluha...

Kysymys näyttää siis olleen ennen muuta siitä, että myös rinnakkaiselle luokkasarjalle ("rinnakaisosastoille") voitiin nyt perustaa vakinaiset lehtorin virat siihenastisten tuntiopettajien sijaan. Asia oli tietenkin kustannuskysymys.

Kommentit (0)

Vastauksesi