Mitä eroa on momentilla ja pykälällä?

Mitä eroa on momentilla ja pykälällä?

Vastaus

momentti
(laki)pykälän alakohta, kappale; tulo- ja menoarvion pienin alakohta. Rikoslain 3. luvun 4. §:n 2. momentti.

pykälä
tietyn asiakokonaisuuden sisältävä numeroitu säädöstekstin, pöytäkirjan tms. kohta. Lain, pöytäkirjan pykälä. Rikoslain kolmannen luvun toisen pykälän ensimmäinen momentti. Lakipykälä. Toisessa pykälässä mainitut asiat.

Lähde: NetMot-sanakirjasto, Kielitoimiston sanakirja 1.0

Asia selviää edelleen kun tarkastelee vaikka tuota rikoslakia
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Pykälä on merkitty numerolla ja §-merkillä, pykälän kappaleet ovat momentteja.

Kommentit (0)

Vastauksesi