Mitä eroa on maakaasulla ja nestekaasulla?

Mitä eroa on maakaasulla ja nestekaasulla?

Mitä eroa on maakaasulla ja nestekaasulla? Ihmetyttää tuo maakaasu ja nestekaasuauton välinen käyttövoimavero joka nestekaasuautolla oli se yli 300 euroa vuorokausi?

Vastaus

Nestekaasut ovat kaasumaisten hiilivetyjen seoksia, lähinnä propaania tai butaania. Niitä syntyy mm. öljynjalostuksen yhteydessä.
Kaupallisen propaanin pääkomponentti on propaani ja kaupallisen butaanin n-butaani. Nestekaasut ovat erittäin helposti syttyviä ja ne yleensä hajustetaan vuodon havaitsemiseksi.

http://www.occuphealth.fi/internet/ova/nestek.html#ots1
http://fi.wikipedia.org/wiki/Nestekaasu

Maakaasu on lähes kokonaan metaanista koostuva fossiilinen polttoaine. Se on syntynyt aikojen kuluessa maaperän anaerobisen toiminnan tuloksena. Siinä on myös pieniä määriä typpeä, etaania, propaania sekä muita raskaampia hiilivetyjä. Maakaasua saadaan lähinnä öljykentiltä, mutta myös esimerkiksi soilta.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Maakaasu
http://fi.wikipedia.org/wiki/Ajoneuvon_vaihtoehtoiset_polttoaineet#Kaasu
http://www.maakaasu.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi