Mitä eroa kaupunginjohtajalla ja pormestarilla on?

Mitä eroa kaupunginjohtajalla ja pormestarilla on?

2 vastausta

 

Kunnanjohtaja/kaupunginjohtaja tai pormestari johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. (Kuntalaki 38 §)

Kummankin valitsee kunnanvaltuusto. Kunnanjohtaja valitaan toistaiseksi tai määräajaksi, pormestari valtuuston toimikaudeksi. (Kuntalaki 41 ja 44 §). Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan, pormestari on luottamushenkilö. 

 

Kuntalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410#Pidp450419296

Kommentit (0)
18.11.201720:56
82374
73

Linkin jutussa ehkä paremmin selitetty mitä eroa heillä on. Pormestari on selkeästi poliittisin perustein valittu, kaupunginjohtaja on ainakin teoriassa pätevyytensä perusteella valittu viranhaltija, tosin käytännössä polittiikka hänenkin valintaansa ohjaa.

Kommentit (0)

Vastauksesi