Mitä eroa on heitteillejätöllä ja heitteillepanolla?

Mitä eroa on heitteillejätöllä ja heitteillepanolla?

Vastaus

Virallisesti heitteillepano on tahallista ja puhekielen heitteillejättö kattaa myös "pelastustoimen laiminlyömisen" (rikoslain termein)

21 luku (21.4.1995/578)
Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista

14 § (21.4.1995/578)
Heitteillepano
Joka saattaa toisen avuttomaan tilaan tai jättää sellaiseen tilaan henkilön, josta hän on velvollinen huolehtimaan, ja siten aiheuttaa vaaraa tämän hengelle tai terveydelle, on tuomittava heitteillepanosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

15 § (21.4.1995/578)
Pelastustoimen laiminlyönti
Joka tietäen toisen olevan hengenvaarassa tai vakavassa terveyden vaarassa on tälle antamatta tai hankkimatta sellaista apua, jota hänen mahdollisuutensa ja tilanteen luonne huomioon ottaen kohtuudella voidaan häneltä edellyttää, on tuomittava pelastustoimen laiminlyönnistä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Kommentit (0)

Vastauksesi