Mitä eroa on anglikaanisella ja evankelisluterilaisella kirkolla...

Mitä eroa on anglikaanisella ja evankelisluterilaisella kirkolla...

Vastaus

Eri kirkkokuntia esittelevää suomenkielistä kirjallisuutta:

Kirkkotiedon kirja : ekumeeninen johdatus kirkkojen oppiin ja elämään / toim. Pekka Metso ja Esko Ryökäs. - Kirjapaja, 2005.
(Anglikaanisen kirkon osuuden kirjoittanut Jaakko Rusama)

Kirkkojen tunnustukset : johdatus symboliikkaan / Seppo A. Teinonen. - 4. p. - Yliopistopaino, 1991.

Hyvät satamat : Suomen kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen opinkäsityksiä / toim. Kari M. Räntilä et al. - 2. korj. p. - Suomen ekumeeninen neuvosto, 1995.
(Anglikaanisen kirkon osuuden kirjoittanut Tyler A. Strand)

Erikoisesti englantilaista ja anglikaanista kristillisyyttä, sen perinteitä ja ominaispirteitä kuvaa

Kirkko ja suurkaupunkien seurakuntatyö Englannissa / Sigfrid Sirenius. - Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1917.

Anglikaaninen (englantilainen) kirkko syntyi 1500-luvun uskonpuhdistuksessa kuten luterilainen kirkkokin. Tosin anglikaanit mielellään painottavat, että heidän kirkkonsa ei ole uusi kirkko, vaan keskiajan Englannin (roomalaiskatolisen) kirkon suoranainen jatkaja, joka on kuitenkin korjannut keskiaikaisen kirkon epäkohdat. Samanlaisen itsearvion voisivat tietysti esittää myös pohjoismaiset luterilaiset kansankirkot. Nekin ovat asettuneet keskiajalla vallinneen roomalaiskatolisen kirkon sijaan ja säilyttäneet paljossa vanhaa perinnettä. Opillisestikaan ne eivät ainakaan alussa katsoneet keksineensä uutuuksia, vaan nostaneensa uudelleen keskukseksi sen, mikä oli joutunut hämärään. Anglikaaninen kirkko on ollut silmiinpistävän pidättyväinen oppinsa määrittelyssä. Kun luterilainen kirkko on tarvinnut opinnäkemystensä esittelyyn ja perusteluun laajat tunnustuskirjat (uusin suomalainen käännös yli 600 tiheästi painettua suurikokoista sivua, netissä osoitteessa http://www.nic.funet.fi/pub/doc/religion/christian/library/fi/tunnustusk...) on Anglikaaninen kirkko tyytynyt 39 suppeaan artikkeliin (englanniksi netissä http://anglicansonline.org/basics/thirty-nine_articles.html, otteita suomennettu yllä mainituissa teoksissa). Anglikaaninen kirkko korostaa perinteisesti, että se on viisas keskitien kulkija, joka opetuksessaan ja käytännössään kunnioittaa yhteisen kristikunnan perinnettä ja samalla torjuu toisaalta roomalaiskatolisen kirkon toisaalta protestanttisten kirkkojen äärimmäisyydet. Luterilaisia korostuksia seuraten anglikaaninen kirkko opettaa, että Raamattu sisältää kaiken pelastukseen tarpeellisen ilmoituksen ja että ihminen vanhurskautetaan yksin Kristuksen ansioiden tähden. Sakramentit ovat todellisia armonvälineitä ja Jumalan osoittamaa hyvää tahtoa ihmisiä kohtaan. Niitä on varsinaisesti kaksi: kaste ja ehtoollinen. Ehtoollisessa tullaan osalliseksi Kristuksen ruumiista ja verestä, mutta tämä tapahtuu vain taivaallisella ja hengellisellä tavalla (28.artikkeli), mikä näkemys on selvästi kalvinistinen (eikä luterilainen). Kiinnostus yhteiseen jumalanpalvelukseen on luonteenomainen piirre anglikaaniselle kirkolle. V. 1662 lopullisen muotonsa saanut "The Book of Common Prayer" ("Yhteisen rukouksen kirja") on meidän aikaamme asti ollut yhdistävänä tekijänä. Jumalanpalvelusliturgiassaan anglikaanit liittyvät läntisen kristikunnan perinteeseen luterilaisten lailla. Viime vuosikymmenien liturgiauudistuksissa on molemmissa kirkoissa toteutettu pitkälti samoja ekumeenisia periaatteita (anglikaanisten kirkkojen jumalanpalveluskäsikirjoja voi lukea netissä mm. osoitteessa http://justus.anglican.org/resources/bcp/; vertailun vuoksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vastaavat kirjat: Jumalanpalvelusten kirja http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/jp-kirja/jpkirjaindex.html, Kirkollisten toimistusten kirja http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/toim-kirja/kasuaalit.html, Evankeliumikirja http://www.evl.fi/kkh/to/kjmk/ev-kirja/evk_haku.html).

Keskitien kulkijana ja yhteistä kristikunnan perinnettä arvostavana anglikaaninen kirkko on ollut keskeisessä asemassa kristittyjen yhteyttä rakentavassa ekumeenisessa liikkeessä. Ekumeenisessa työssä se on korostanut seuraavia yhdistäviä tekijöitä (Lambethin nelikulmio):
1) Vanha ja Uusi testamentti, jotka sisältävät kaiken pelastukselle tarpeellisen ja ovat uskon perimmäinen ohje,
2) Apostolinen uskontunnustus kastetunnuksena, Nikean tunnustus riittävänä uskon selityksenä,
3) Kristuksen asettamat kaksi sakramenttia, kaste ja ehtoollinen,
4) historiallinen piispuus.

Pohjoismaiset luterilaiset kansankirkot ovat yleensä anglikaanisen arvion mukaan täyttäneet nämä ehdot. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Englannin anglikaaninen kirkko sopivat v. 1934 siitä, että kummankin kirkon jäsenet voivat osallistua toistensa ehtoolliselle. Todella merkittävänä ekumeenisena askeleena luterilais-anglikaanisissa suhteissa voi pitää 1990-luvulla yhteisen teologisen työn tuloksena valmistunutta Porvoon julistusta (http://www.evl.fi/sanasto/selitysP.htm#PORVOONJULISTUS, julistuksen koko teksti suomeksi http://www.porvoochurches.org/statements/fin/0.htm), jossa Brittein saarten anglikaaniset kirkot, Pohjoismaiden luterilaiset kirkot ja Baltian maiden luterilaiset kirkot totesivat opillisesti olevansa niin lähellä toisiaan, että ne voivat pitää toistensa jäseniä ominaan ja voivat laillistaa toistensa papit toimimaan kirkoissaan. Näin esim. muutamalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papilla on nykyään oikeus toimia myös anglikaanisissa seurakunnissa.

Edellisessä on puhuttu anglikaanisesta kirkosta yhtenä kokonaisuutena. Tosiasiassa anglikaaniseen kristikuntaan kuuluu lukuisia itsenäisiä kirkkoja, joiden yhteistyö perustuu täydelliseen vapaaehtoisuuteen. Jo Brittein saarilla on neljä itsenäistä kirkkoa: Englannin, Irlannin, Walesin ja Skotlannin kirkot. Kaikki anglikaaniset kirkot eivät myöskään ole nykyään englanninkielisiä, vaan esim. entisillä lähetyskentillä (erikoisesti Afrikassa) on kansankielisiä kirkkoja. Kokonaisuutena voi sanoa, että samat keskustelut ja kiistat kuin luterilaisissa kirkoissa ovat myös anglikaanien parissa kiihdyttäneet mieliä.

Suomen anglikaanisen kirkon kotisivu
http://www.anglican.fi/

Englannin kirkon kotisivu
http://www.cofe.anglican.org/

Anglikaanisten kirkkojen yhteisen työelimen kotisivu
http://www.anglicancommunion.org/

Kommentit (0)

Vastauksesi