Mitä eri määritelmiä on toimintavarmuudella / luotettavuudella?

Mitä eri määritelmiä on toimintavarmuudella / luotettavuudella?

Vastaus

Nähtävästi tarkoitat teknisen alan määritelmiä.

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta käsittelee ohjausjärjestelmien turvallisuutta ja toimintavarmuutta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080400

Wikipedian artikkeli Luotettavuustekniikka määrittää luettavuutta monella tavalla: http://fi.wikipedia.org/wiki/Luotettavuustekniikka

Oppimateriaali koneautomaation kunnossapito, luotettavuus
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/koneautomaatio/luotettavuus.html

Sprinklerilaitteiston luotettavuusanalyysi http://www.pelastusopisto.fi/pelastus/images.nsf/files/0E904A42C736A75DC...$file/1115hassinen.pdf

Todettakoon, että usein puhutaan myös kirjanpidon luotettavuudesta. Aiheesta tutkimustiivistelmä sivulla http://www.doria.fi/handle/10024/35806

Kommentit (0)

Vastauksesi