Mitä elämänlaatu tarkoittaa?Mikä on elämänlaadun määritelmä?

Mitä elämänlaatu tarkoittaa?Mikä on elämänlaadun määritelmä?

Mitä elämänlaatu tarkoittaa?
Mikä on elämänlaadun määritelmä?

Vastaus

Aiemmin 'elämänlaatu' on merkinnyt elämäntapaa, elintapoja (esim. hillitön tai siivo elämänlaatu, kts. Nykysuomen sanakirja 1, WSOY 1980), nykyisin taas sen merkitys on 'elämisen, elinolojen laatu henkisin arvoin mitattuna' (Suomen kielen perussanakirja 1, Valtion painatuskeskus 1990). Läheisiä ja elämänlaatuun vaikuttavia käsitteitä ovat elintaso, elinolot ja hyvinvointi, mutta elämänlaatu on näitä kaikkia henkisempi ja abstraktimpi. Elämänlaatu lienee lähellä henkistä hyvinvointia, se kuvastaa sitä missä määrin ihminen viihtyy elämässään ja nauttii siitä, toimivatko ihmissuhteet, jääkö aikaa harrastuksiin ja luovuuteen, saako ylipäänsä tehdä sitä mitä haluaa ja käyttää kykyjään mielekkäästi, onko riittävästi kiireettömiä, stressittömiä hetkiä, onko elinympäristö miellyttävä ja oman maun mukainen. Kaikki tämä kuuluu elämänlaatuun - ei niinkään aineellinen elintaso ja asema (joskin ne voivat tietyiltä osin kohentaa elämänlaatua). Hyvinvointiosaamisen tietokeskuksen sivuilla käsitellään hyvinvoinnin (ja siinä ohessa elämänlaadun) edellytyksiä http://www.hyvinvointitieto.fi/index.phtml?page_id=1007 ja Stakesin sivuilta löytyy tavallisten ihmisten määritelmiä 'mielekkäästä elämästä', joka on pitkälti sitä mitä 'elämänlaadulla' tarkoitetaan, http://www.stakes.fi/mielekas/omenat.htm .

Kommentit (0)

Vastauksesi