Mitä on CSS-ohjelmointi? Mahdollisimman pikainen ja tarkka vastaus kiitos.

Mitä on CSS-ohjelmointi? Mahdollisimman pikainen ja tarkka vastaus kiitos.

Vastaus

CSS (Cascading Style Sheets) on yksinkertainen tyylikieli, jonka avulla määritellään HTML, XHTML ja XML -dokumenttien ulkoasu ja esitystapa. Ts.(X)HTML-kieltä käytetään verkkosivun rakenteen merkkaamiseen ja CSS-kieltä puolestaan sivun ulkoasun muotoilemiseen.

Tyyliohje on rakenteisen dokumentin esitystapaa eli tyyliä kuvaava säännöstö. Kantavana ideana on erottaa rakenteen ja esitystavan kuvaus toisistaan. Siten rakenne pysyy yksinkertaisena ja se voidaan esittää monin tavoin. Omana kokonaisuutenaan esitettyä tyyliä puolestaan on helppo muokata tai päivittää. Tyyliohjeita käyttäen sivun tekijä voi määritellä HTML- tai XHTML-sivun ulkoasun, esimerkiksi vihreä teksti keltaisella taustalla.

http://fi.wikipedia.org/wiki/CSS
http://www.w3.org/Style/CSS/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets

CSS-opas
http://www.2kmediat.com/css/

Kommentit (0)

Vastauksesi