Mitä alkuperää ovat sanat "pistouvata" ja "piffata", samaako kenties?

Mitä alkuperää ovat sanat "pistouvata" ja "piffata", samaako kenties?

Mitä alkuperää ovat sanat "pistouvata" ja "piffata", samaako kenties? Ovatko ne kenties tulleet venäjästä, kun kuulostavat ulkomaalaisperäisiltä mutta ei niitä oikein osaa mihinkään esim. ruotsin, englannin tai saksan sanaan yhdistää?

Vastaus

Pistoovata tai pistouvata on vanhaa puhekieltä ja tarkoittaa tarjoamista, kustantamista tai toisen puolesta maksamista. Etymologinen sanakirja ”Suomen sanojen alkuperä” määrittelee sanan alkuperäksi ruotsin kielen verbit: ”bestå = tarjota” ja myös ”bistå = avustaa”.

Piffata, biffata, merkitsee toisen puolesta maksamista, kustantamista. Se tarkoittaa myös sitä että päästää jonkun ilmaiseksi sisään. Helsingin slangissa se on 1970-luvulta alkaen tarkoittanut myös rahan lainaamista tai antamista ja koululaisslangissa varastamista. ”Suomen sanojen alkuperä” yhdistää piffaamisen, joissain murteissa pihvaamisen, sanaan piudata, piutata, piuvata, joka edellä mainittujen lisäksi merkitsee myös kutsumista (pitoihin) tai pyytämistä.
Myös piffata, piudata tulee ruotsista, verbistä: ”bjuda = tarjota, kutsua; pyytää, vaatia”

Lähteet:
Suomen sanojen alkuperä : etymologinen sanakirja : 2 : L-P. SKS & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 1995

Paunonen, Heikki: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii : Stadin slangin suursankirja. WSOY, 2001.

MOT Sanakirjasto. Kielikone Oy.

Kommentit (0)

Vastauksesi