Mitä ajatella naisesta, joka on vaihtanut koko nimensä?

Mitä ajatella naisesta, joka on vaihtanut koko nimensä?

Vastaus

Asiasta voi olla monta eri mieltä, toki täydellinen nimenvaihdos herättää uteliaisuutta. Ehkä tällä henkilöllä on ollut tarve paeta jotain, hankkia osittain uusi identiteetti ja uusi nimi.

Nimilaissa on Sukunimen muuttamisen edellytyksistä:

sukunimi voidaan muuttaa uudeksi, jos hakija selvittää:
1) että hänen nykyisen sukunimensä käytöstä nimen vierasperäisyyden, sen yleiskielen merkityksen tai nimen yleisyyden johdosta taikka muusta syystä aiheutuu haittaa;

2) että uudeksi sukunimeksi esitetty nimi on aikaisemmin ollut hänellä tai vakiintuneesti kuulunut hänen esivanhemmilleen ja sukunimen muuttamista on pidettävä tarkoituksenmukaisena; tai

3) että uuden sukunimen ottamista on muuttuneiden olosuhteiden tai muiden erityisten seikkojen johdosta pidettävä perusteltuna.

Nimenmuutos voi olla perusteltua esimerkiksi silloin, kun henkilö on joutunut rikoksen uhriksi. Rikosuhritiedote kertoo, että uhan alla elävä henkilö voi vaihtaa sukunimensä toisen oman vanhemman sukunimeen Verotoimistoon ilmoittamalla. Jos haluaa jonkin muun sukunimen, siitä pitää tehdä hakemus Patentti- ja rekisterivirastoon.

Verkkolähteet:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1985/19850694#L4P10
http://www.maistraatti.fi/nimiasiat
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:VgVHHiZe9PgJ:www.brottsofferm...

Kommentit (0)

Vastauksesi