Mistä tulee tapa laittaa kädet ristiin rukoiltaessa? Kehoitetaanko näin...

Mistä tulee tapa laittaa kädet ristiin rukoiltaessa? Kehoitetaanko näin...

Vastaus

Tapa ei perustu Raamattuun vaan se lienee vakiintunut keskiajalla.

Raamatussa tavallinen rukousasento oli käsien ylöskohottaminen (esim. 1. Tim. 2:8). Varhaiskristillisessä kuvamaailmassa näyttää olleen tavallinen ns. orans-asento
(http://www.churchyear.net/orans.jpg ).

Tapa liittää kädet yhteen rukouksessa (joko kämmenet ja sormet vastakkain tai sitten sormet ristikkäin) lienee saanut alkunsa ajanlaskumme ensimmäisen vuosituhannen germaanien käytännöstä: alamainen osoitti kuuliaisuutensa lääninherralleen lähestymällä tätä kämmenet yhteen liitettyinä. 1000-luvulta lähtien aihetta on kuvattu taiteessa kristillisenä eleenä. Useimmiten kyseessä on kai ollut käsien painamisesta vastakkain eikä varsinaisesta käsien ristimisestä. Toisaalta ainakin jo paavi Gregorius Suuri (kuoli vuonna 604) kuvaa kirjoittamansa toisen dialogin luvussa 33,3 kuinka pyhä Scholastica rukoili voimallisesti kädet ristissä sään muuttumista.

Vertauskuvallisesti käsien ristimisen siis voi tulkita tunnustautumiseksi kuuliaisuuteen Kristukselle, samalla se merkitsee kaikkien tarpeiden kokoamista Jumalan eteen.

Käsien ristiminen on usein tulkittu nimenomaan evankelisten suosimaksi tavaksi, ikään kuin jonkinlaiseksi vaihtoehdoksi roomalaiskatoliseksi tai ortodoksiseksi tulkitulle risinmerkille. Kuvaavaa on, että meikäläisissä Lutherin Vähän katekismuksen suomennoksissa tavaksi tuli suomentaa aamu- ja iltarukousta käsittelevissä osioissa "pane kätesi ristiin", vaikka saksalaisessa alkutekstissä kehotetaan ("siunaa itsesi pyhällä ristinmerkillä") tekemään vanha- ja yhteiskristilliseen tapaan ristinmerkki.

Lempiäinen. Pentti
Kuvat puhuvat : perustietoa kristillisistä vertauskuvista. - - 3. p. - Kirjaneliö, 1981.

Martling, Carl Henrik
Puhuva hiljaisuus liturgisessa symboliikassa. - SLEY, 1989.

Parvio, Martti
Ristinmerkki Suomen protestanttisessa traditiossa.
(Teoksessa: Ecclesia reformanda : professori Lennart Pinomaan juhlakirja. - Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1971).

Vähän katekismuksen alkutekstille uskollinen käännös löytyy Evankelis-luterilaisen kirkon Tunnustuskirjoista http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/

Kommentit (0)

Vastauksesi