Mistä tulee sanontaKEVÄT KEIKKUEN TULEVI

Mistä tulee sanontaKEVÄT KEIKKUEN TULEVI

Mistä tulee sanonta
KEVÄT KEIKKUEN TULEVI

3 vastausta

Kyseessä on Suomen kansan ikivanha sanonta. Ja sillä viitataan siihen, että kevään tulo on iloinen asia, toisin kuin talven. Ehkä myös siihen, että kevät tulee yleensä vaihtelevin säin, kuten taas huomaamme. Sanontahan jatkuu yleensä, että "talvi suuta vääristellen". Elias Lönnrotin Suomen kansan sananlaskuja (vuodelta 1842) tuntee sananlaskun juuri muodossa: "Kevät keikkuen tulepi, talvi suuta vääristellen." Vanhemmissakin lähteissä sanonta tavataan Gabriel Calamniuksen: Vähäinen Cocous Suomalaisista runoista (1755) siteeraa pelkän "kevät keikkuin tuleepi". Porthanilla hieman myöhemmin jo "Kevät keikkuin tulevi, talvi suuta vääristellen." Joissakin versioissa kevään tilalla on kesä. Netistä löysin erikoisen modernin muunnelman: "Kevät keikkuen tulevi,
leipäkakku kainalossa." Selityskin sille on. Ks. http://educa.kpnet.fi/himanka/koulut/yaste/oppimat/bg/oikea.htm

Lähteet: Vanhan kansan sananlaskuviisaus (koonnut Matti Kuusi, WSOY 1990)
Suomen kansan sananlaskuja (koonnut Elias Lönnrot, Weilin+Göös 1981)

Kommentit (0)
14.04.201312:44
16364
84

Eipä tuo linkki enää pidä paikkaansa.

Kommentit (0)
29.03.201708:43
188
48

15.6.1967 Kustaa Vilkuna kirjoitti Maaseudun Tulevaisuus lehdessä artikkelin "Miten muinoin nälkää torjuttiin" ja jossa käsitellään myös tämän sivun aiheen sanontaa. Aihetta lähdetään valaisemaan Mikael Agricolan 1551 tekemistä muistiinpanoista. Lyhyt lainaus Vilkunan tekstistä: "... Vaikeinta kautta huonon satovuoden jälkeen oli varhaiskevät, jolloin vähät varastot olivat lopussa eikä luonto tarjonnut mitään uutta. Tunnettu sanonta: "Kevät keikkuen tulevi", on vanha ja kansanomainen, mutta se tarkoitti muuta kuin luulemme nyt kevään saapumisen ilosta. Jatko näet kuuluu "suvi suuta vääristellen". Oltiin siis vaillinaisen ravinnon heikentämiä, keikkuen kulkevia, elettiin "kevätnikarassa", kuten vahastaan on sanottu. ..." Viimeinen nälänhätä tässä maassa on koettu 1867-68, joten sanontaan liittyviä  omakohtaisia havaintoja ei kukaan ole kertomassa. Sen sijaan hieman vanhemmalla väellä on jonkin verran havaintoja karjan kevätkunnosta ennen kevätlaitumelle päsyä ja ehkä se toisi mieleen asioiden samankaltaisuuksia.

Sanonnan alkuosa sinänsä sopii hyvinkin kuvaamaan kevään edistymistä ja sanonta lienee kuvannut pitkäänkin molempia asioita.

Kommentit (0)

Vastauksesi