Mistä tulee nimi Ahvenanmaa, kun se ruotsiksi on Åland eli siis niinkuin...

Mistä tulee nimi Ahvenanmaa, kun se ruotsiksi on Åland eli siis niinkuin...

Mistä tulee nimi Ahvenanmaa, kun se ruotsiksi on Åland eli siis niinkuin Jokimaa? Ahvenhan on ruotsiksi abborre.

Vastaus

Arkistostamme löytyi vastaus:

Kerkko Hakulisen kirjassa Paikannimet Ahvenanmaan nimen alkuperästä kerrotaan seuraavaa:

”Nimen alkuperää ei ole tyhjentävästi selvitetty. Erään arvelun mukaan sekä ruotsin- että suomenkielisen lyhyen nimen merkitys on ´vesimaa´ tai ´vesisaari´, sanasta å (muinaisskandinaavin ahva) ´vesi´ (nykyruotsissa joki) ja land ´maa´ tai ´saari´. Toisen arvelun mukaan suomenkielisen nimen alkuosa ahvena olisi peräisin muinaisskandinaavista ja sen merkitys olisi ´ahven´ (1500-luvulla saaristolaiset maksoivat veroja ahvenina). Kolmannen arvelun mukaan ruotsinkielisen nimen alkuosa johtuisi sanasta ål ´soraharju´. Ruotsissa olevan Ålandin pitäjän nimen on selitetty johtuvan kieltoilmauksesta o- ´epä-´ ja murresanasta lana tai lane ´polku, tie´ ja viittaavan siis huonoihin liikenneoloihin, mikä sopisi myös muinaiseen Ahvenanmaahan. Suomenkielinen sana jäisi kuitenkin tältä pohjalta selittämättä.”

Kerkko Hakulinen: Paikannimet(WSOY 2006)
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C%7CRb1786267%7CShakulinen+paika...

Kommentit (0)

Vastauksesi