Mistä tulee Munakan kylän nimi?

Mistä tulee Munakan kylän nimi?

Vastaus

Munakan kylä sijaitsee Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla. Alun perin  Munakka tarkoitti nykyisen Munakansillan suussa olevaa niittyaluetta, mutta rautatien rakentamisen myötä siitä tuli kulmakunnan ja seisakkeen nimi. Varsinais-Suomessa esiintyvien Munna- ja Munnikko-nimien on arveltu tarkoittavan niittyjä, jotka ovat syntyneet vesijättöjärvien maatumisen tai kuivatuksen seurauksena. Munakan nimellä saattaa olla samanlainen tausta ja merkitys. Toisaalta Pohjois-Suomessa munakka-sana tarkoittaa lumetonta jäätä, kaljamaa. Ilmajoen Munakkakin on syystulvien jälkeen voinut jäätyä liukkaaksi ennen lumentuloa -  nimi voi siis viitata siihenkin.

Lähde: Suomalainen paikannimikirja (päätoimittaja Sirkka Paikkala, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146, v. 2007).

Kommentit (0)

Vastauksesi