Mistä tietolähteistä saa tarkempaa tietoa talvisodan aikaisesta 29.

Mistä tietolähteistä saa tarkempaa tietoa talvisodan aikaisesta 29.

Mistä tietolähteistä saa tarkempaa tietoa talvisodan aikaisesta 29. kenttäsairaalasta Ilomantsin
suunnalla ?

Vastaus

Valitettavasti en ole löytänyt mitään kirjallisuutta mainitusta kenttäsairaalasta. Sota-ajan lääkintähuollosta toki löytyy runsaasti aineistoa. Laitan tähän nimekkeitä, vaikka osa niistä käsittelee myös jatkosodan aikaa.

Ilomantsin kirjastolla on tietokanta

http://www.kiinet.com/kolmekannelta2/

joka on erikoistunut myös sotahistorialliseen aineistoon.

Suomen sotien 1939-1945 aikaisia sotapäiväkirjoja olleen digitoimassa internettiin

http://193.184.161.240/portti/index.php/Sotap%C3%A4iv%C3%A4kirjat

Jos oikein olen tulkinnut, ei Kenttäsairaala 29:stä kuitenkaan ole sotapäiväkirjaa säilynyt (joistakin muista on). Mahdollisesti Ilomantsissa taistelleiden joukko-osastojen papereista voisi jotain löytää.

KIRJALLISUUTTA:

Lääkkeen tie sodissamme 1939-1945 : sotiemme lääkehuolto ja kenttäapteekkareiden muistelmia / toim. Mauno Turunen. - Mauno Turunen, 1992

Den militära sjukvården under fortsättningskriget mellan Finland och Sovetunionen 1941-1944 / Christina Kuosma. - Helsingin ruotsalainen sairaanhoitajaopisto, 1991

Kenttäsairaalan matkassa : nuoren sairaanhoitajan sotapäiväkirja / Maija Saksa-Äärimaa. - Tekijä, 1992
(pääosin talvisodsta)

Pikku sisar : Suomen punaisen ristin apusisaret jatkosodassa / Anne-Marie Franck. - Tammi, 1998

Kunniallisesti kotiutettu / Maria Ritari. - Tekijä, 1998

Näin sodan armottomat kasvot : kenttäsairaalalotta muistelee / Anna Luoto, 1992

Suomen sotien 1939-1945 lääkintähuolto kuvina / toim. Ensio Taipale...ym. - Sotilaslääkinnän tuki, 1990

Suomen lääkintähuolto ja sairaanhoito sota- ja kenttäsairaaloissa talvi- ja jatkosodan aikana vuosina 1939-1944 / Kaarina Ketonen. - Tampereen yliopiston Hoitotieteen laitos, 1991

Sairaanhoitajat Suomen sota-ajan lääkintähuollon tehtävissä 1900-luvulla / Ritva Virtanen. - Kuopion yliopisto, 2005.
Tähän väitöskirjaan sisältyy ilmeisen kattava lähde- ja kirjallisuusluettelo. Luettavissa myös nettiversiona
(http://www.uku.fi/vaitokset/2005/is...-957-9.pdf )

Lääkärinä sodassa : Suomen lääkäriliiton kokoamista muistelmista / toim. Kyllikki kauttu. - Tammi, 1989

Suomalaisina Itä-Karjalassa : sotilashallinnon ja Suomen Punaisen Ristin yhteistoiminta 1941-1944 / Gunnar Rosén
Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1998

Yhteinen tulikoe : naisten kertomaa vuosilta 1939-44 / toim. Salme Sadeniemi. - Otava, 1978

Nainen sodassa : kotona ja rintamalla 1939-1945 Suomen vapauden puolesta / toimitusneuvosto: Martti Sinerma ...ym. - Valitut palat, 1995

Naiset kertovat sodasta / toim. Mirja Hakko. - Rintamanaisten liitto, 1988

Naisten aseet : suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa. - WSOY, 1993

Talvisota sairasjunassa : muistelmia Talvisodan päiviltä / Tellervo Laitinen. - Librum, 1980

Tanska lähetti ambulanssin / Halfdan Lefevre. - WSOY, 1941

Lottien mukana Suomen sodassa / Estrid Ott. - Otava, 1940

Rintamalääkärinä kuoleman linjoilla / Pauli Marras. - WSOY, 1968

Vakoojan armoilla : pataljoonan lääkärin päiväkirja talvisodassa / Johannes Heilala. - Pohjoinen, 1980

Sairaanhoitajattaren muistelmia v. 1918-1939-1944 / Aliina Osamaa. - Tekijä, 1978

Me autoimme : sairaanhoitajien sotamuistelmista / koonnut Tyyni Tuulio. - Otava, 1951

Kenttäsairaala jatkosodassa : B/39.KS:n vaiheita / Terttu Vartiainen. - Tammi, 1988

Kenttäsairaalan lääkäri / J. K. Klemola. - Karisto, 1971

Haavoittuneiden sielunhoitajina / toimittaneet Verner J. Aurola ja Osmo Tiililä. - WSOY, 1942

Kenttäsairaalan lotat : muistelmaromaani talvisodasta / Aune Hämäläinen. - WSOY, 1965

Kenttäsairaala / Rauha Kuusalo. - Karisto, 1965

Kommentit (0)

Vastauksesi