Mistä tekijöistä tiedän että joku tieteellinen tutkimus on uskottava, laadukas ja pätevä?

Mistä tekijöistä tiedän että joku tieteellinen tutkimus on uskottava, laadukas ja pätevä?

Vastaus

Jokin aika sitten vastasimme kysymykseen: "Mistä internetistä löydän päteviä tieteellisiä tutkimuksia eri aiheista?" Vastauksessa annettiin vinkkejä verkosta löytyvän tutkimustiedon etsimiseen ja niistä on hyötyä tässäkin tapauksessa.

Erityisesti maallikon onkin yleensä vaikea arvioida, onko jokin tutkimus täysin luotettava. Yliopistoissa ja korkeakouluissa tarkastettu tutkimustieto on lähtökohtaisesti pätevää. Se on tarkastettua tietoa ja puutteelliset päätelmät pyritään osoittamaan ennen kuin tutkimus hyväksytään. Myös julkisin varoin toimivat valtion tutkimuslaitokset (esim. THL, Ilmatieteen laitos, Työterveyslaitos) tuottavat asiantuntijatietoa ja niiden julkaisema tutkimustieto voi pääsääntöisesti pitää pätevänä ja riippumattomana. Myös yksityissektori tuottaa tutkimusta. Sen tuottama tieto palvelee lähinnä elinkeinoelämää ja sen tuotekehitystä. 

Pätevyyden arvioinnissa kannattaa ainakin selvittää julkaisija. Tunnettuus, riippumattomuus, tieteellinen perusta. Kovin vanha tutkimustieto saattaa olla jo vanhentunutta; tämä riippuu myös tieteenalasta. Tiedon julkaisijan omia intressejä kannattaa pohtia. Jos esimerkiksi tupakkateollisuus julkaisee itse rahoittamaansa tupakoinnin vaarattomuutta korostavaa tutkimustietoa, on syytä miettiä se tarkoitushakuisuutta. Median kovin sensaatiomaiseksi julistama tutkimus voi myös herättää epäilykset. Sellaisella voi saada uutisnäkyvyyttä, mutta voi olla syytä odottaa varmentavaa tietoa. Myös akateeminen tutkimus tekee toisinaan virheitä kaikesta asiantuntijuudesta huolimatta. Silloin toivottavasti puutteet myöhemmin havaitaan ja korjataan.

Kommentit (0)

Vastauksesi