Mistä sosiaaliturvatunnuksen loppuosa tulee?

Mistä sosiaaliturvatunnuksen loppuosa tulee?

Mistä sosiaaliturvatunnuksen loppuosa tulee? Onko se vain satunnainen numerosarja, vai tarkoittaako se kenties monentena on syntynyt ko. päivänä?

Vastaus

Sosiaali- eli henkilötunnuksen loppuosa koostuu kahdesta eri osasta. Loppuosan eli 1900-luvulla syntyneillä viivan oikealla puolella ensimmäiset kolme numeroa toimivat tunnistenumerona, joka erottaa samana päivänä syntyneet toisistaan. Miehillä numero on pariton, naisilla parillinen. Yksilönumero on jokin luku väliltä 002–899.

Loppuosan lopussa oleva kirjain tai numero saadaan selville laskemalla se. Syntymäajasta ja loppuosan kolmesta numerosta muodostettu yhdeksännumeroinen luku jaetaan luvulla 31. Saadusta luvusta otetaan irralleen jakojäännökseksi jäävä desimaaliluku ja kerrotaan se luvulla 31. Saatu tulos pyöristetään kokonaisluvuksi ja sitä vastaava kirjain tai numero katsotaan erityisestä taulukosta.

Lisää tietoa henkilötunnuksesta ja kirjaimen tai numeron sisältävä taulukko löytyvät Väestörekisterikeskuksen sivuilta osoitteesta http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/2575C011A439C3ACC.... Osoitteesta löytyy myös selventävä esimerkki henkilötunnuksen loppuosan kirjaimen tai numeron laskemisesta.

Kommentit (0)

Vastauksesi