Mistä sana poliisi on "tullut"?

Mistä sana poliisi on "tullut"?

Hei!

Mistä sana poliisi on "tullut"?

2 vastausta

Hei!

Kalevi Koukkusen ”Vierassanojen etymologinen sanakirja” (WSOY, 1990) tietää kertoa, että suomen kielen sana ”poliisi” on lainattu ruotsin sanasta ”polis”. Ruotsin sana puolestaan on lainattu ranskasta (”police”), johon taas sana on saatu latinasta ja latinaan kreikasta (”pólis”, ’kaupunki, kaupunkivaltio’). Latinan sana ”polītīa” on merkinnyt ’valtiota, valtionhallintoa’ ja ranskassa 1200-luvulla ’ohjesäännöstöä’, 1300-luvulla ’hyvää järjestystä’, 1400-luvulla ’hallintoa’ ja 1600-luvulla vihdoin ’järjestysvaltaa’.

Kaisa Häkkisen ”Nykysuomen etymologinen sanakirja” (WSOY, 2004) kertoo, että suomen kirjakielessä ”poliisi” on esiintynyt ensimmäisen kerran 1779 merkitsemässä ’kaupungin järjestysvaltaa’. 1800-luvulla se on siirtynyt viittaamaan nimenomaan järjestystä ylläpitäviä viranomaisia.

Kommentit (0)
25.02.201322:34
153
143

 

Hei!

Kreikan ja Iranin muinaisajan henkisn kulttuurin syvyydestä sana " polis" on tullut. Luullakseni se polveuduu Kreikalaisista.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi