Mistä sana Eesti tulee? Entä mitä se tarkoittaa?

Mistä sana Eesti tulee? Entä mitä se tarkoittaa?

Vastaus

Suomessa käytetty Viron nimitys Eesti tulee osittain maan omankielisestä nimityksestä Eesti. Osittain se tulee ruotsin kielessä käytetystä nimityksestä Estland. Nimitys juontunee alun perin germaanisista kielistä. Vastaavantyyppistä sanaa käytti ensimmäisen kerran historioitsija Tacitus kuvauksessaan Germaniasta vuonna 98 muodossa Aestui. Virolaisia merkitsi puolestaan sana Aestii. Sant ovat saattaneet pohjautua germaanisten kielten itää merkitseviin sanoihin, tosin äännehistoriallisesti tätä ei ole voitu todistaa. Tacituksella Aestii on viitannut useisiin Baltian kansoihin ja vasta myöhemmässä vaiheessa se on täsmentynyt merkitsemään virolaisia.

Kommentit (0)

Vastauksesi