Mistä saisin tietoa Rakennuslainsäädännöstä vuodelta 1994, kerrostalojen...

Mistä saisin tietoa Rakennuslainsäädännöstä vuodelta 1994, kerrostalojen...

Mistä saisin tietoa Rakennuslainsäädännöstä vuodelta 1994, kerrostalojen vesieristeitä koskevia säännöksiä/määräyksiä? Eli pitikö silloin olla seinissä vesieristettä ja millä tavalla lattian mahdollinen vesieriste piti asentaa?

Vastaus

Määräykset, jotka koskivat kosteudesta johtuvien vaurioiden ja haittojen välttämistä rakentamisessa olivat tuolloin vielä yllättävän ylimalkaisia. Vasta vuonna 1999 voimaan tulleet määräykset ovat seikkaperäisempiä. Nämä nykyiset ohjeet löytyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmasta C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=326486&lan=FI#a2

RT-kortistosta löytyvät edeltävät vuonna 1975 annetut määräykset veden- ja kosteudeneristyksestä. Tässä poimittuna aihealueeseen liityvät kohdat:
Kohta 1.2.
Rakenteiden, rakennustarvikkeiden ja -aineiden on oltava sellaisia, ettei kosteus eivätkä muut tekijät haitallisessa määrin heikennä rakennuksen toimintakelpoisuutta, kestävyyttä ja rakenteiden kosteusteknistä toimintaa.

Kohta 2.2.3
Kylpyhuoneen, pesutuvan ja vastaavan tilan vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse tunketumaan ympäröiviin huonetiloihin ja rakenteisiin haitallisessa määrin.

Toisaalta esimerkiksi KH-kortissa Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus (92-00341) on esitetty 1950-luvulla rakennetun kerrostalon kylpyhuoneen välipohjan korjausta: alkuperäisessä välipohjarakenteessa on esitetty vedeneristyksenä: kermi, bitumisively tai valuasfaltti

RT-kortistot ovat käytettävissä Helsingin kaupunginkirjaston asiakastyöasemilta.

Kaiketi tässä ainakin ns. hyvä rakennustapa on edellyttänyt tiettyä eristystasoa. Rakentaja.fi -palvelussa on myös viitattu näihin vuonna 1975 annettuihin määräyksiin ja todettu, että tuolloin olisi noudatettu muita ohjeistoja ja asiassa on voinut olla tulkintaa. http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/Suorakanava/kysyniinvastaamme/viest...

Kommentit (0)

Vastauksesi