Mistä saadaan heliumia ilmapalloihin?

Mistä saadaan heliumia ilmapalloihin?

Entä mistä saatiin vetyä?

Vastaus

Vedyn jälkeen kevyimpänä alkuaineena heliumkaasu tapaa leijua aina avaruuteen asti, joten ilmakehästä sitä ei ole kovin paljoa kerättäväksi. Lisäksi jalokaasuna helium ei juurikaan reagoi muiden alkuaineiden kanssa, joten ei ole juurikaan toivoa kerätä sitä jostain yhdisteestä. Sen sijaan heliumia syntyy radioaktiivisten aineiden hajoamistuotteena. Siksi esimerkiksi isojen uraaniesiintymien yhteydessä saattaa löytyä myös heliumia, useimmiten sekoittuneena maakaasuun.

Vetyä onkin taas huomattavasti helpompi tuottaa, koska vety reagoi hyvin monien alkuaineiden kanssa ja sitä on siis monissa yhdisteissä. Helpoiten vetyä saadaan maakaasusta tai muista fossiilisista polttoaineista. Mahdollista olisi myös saada vetyä esimerkiksi vedestä elektrolyysin avulla,

Kommentit (0)

Vastauksesi