Mistä Rukatunturi on saanut nimensä? Eli mitä sana "ruka" tarkoittaa tässä...

Mistä Rukatunturi on saanut nimensä? Eli mitä sana "ruka" tarkoittaa tässä...

Vastaus

Hei

Suomen sanojen alkuperä- etymologinen sanakirja kertoo ruka-sanan tarkoittavan Kaakkois-ja Pohjois-Hämeen murteella kovettunutta kuusen pihkaa. Sen lisäksi Suomalainen paikannimikirja -teoksessa (2007) sanotaan, että Ruka-nimiä on muuallakin, ja että "nimiin sisältyy paikoin suomen murteista (Häme, Pohjois-Karjala, Kainuu) ja karjalan kielestä tunnettu sana ruka "kuiva kuusen pihka"". Tämän artikkelin on teokseen kirjoittanut edesmennyt professori Alpo Räisänen, joka tutki paljon Kuusamon paikannimien alkuperää. Monet niistä ovat saamelaisperäisiä, mutta Ruka kaiketi sitten ei. Räisänen pohtii: "Rukaa on käytetty esimerkiksi harjoja valmistettaessa ja puuastioiden tiivistämiseen, mikä ilmeisesti selittää sanan esiintymisen paikannimistössä." Olisivatko Rukan kuuset sitten muinoin olleet erityisen hyvä pihkan lähde? Kuusamo-nimikin pohjautuu tiettävästi kuusi-sanaan, joten sikälikin tuo olisi loogista.

Lähteet:

Suomen sanojen alkuperä. 3 : R-Ö / [Ulla-Maija Kulonen, päätoimittaja ... et al.]: etymologinen sanakirja
Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2000

Suomalainen paikannimikirja / [päätoimittaja: Sirkka Paikkala] ; [muu toimitus: Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte] ; [kirjoittajat: Kirsti Aapala ... et al.]
Helsinki : Karttakeskus : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2007 (Jyväskylä : Gummerus Kirjapaino)

http://www.kuusamo.fi/Resource.phx/sivut/sivut-kuusamo/kirjasto/index.htx

Kommentit (0)

Vastauksesi