Mistä oppiminen johtuu? Onko oppiminen muistamista vai tajuamista? Minusta...

Mistä oppiminen johtuu? Onko oppiminen muistamista vai tajuamista? Minusta...

Mistä oppiminen johtuu? Onko oppiminen muistamista vai tajuamista? Minusta tuntuu että esim. Historia on pelkkää muistamista (eikä saivarrella) koska jokainen normaalin älykkyyden omaava tajuaa mitä niillä asioilla tarkoitettaan, mutta kaikki ei muista mitä, missä, miten, miksi, kuka, jne.. Matematiikkakaan ei tunnu olevan paljoakaan kiinni älykkyydestä vaan muistista ja pään laskunopeudesta( ei aina siitäkään). Missä tarvitaan sitä erikoista älykkyyttä joka ylittää keskiverto älykyyden? Esim. savant henkilöt pystyvät tekemään asioita mitä huomattavasti korkeamman älykkyyden omaavakaan ihminen ei pysty tekemään.

Vastaus
04.11.200809:25
2842
37

Oppimisessa ihminen saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Kielitoimiston sanakirjan mukaan jonkin tiedon tai taidon voi oppia opiskelemalla, opettelemalla, harjoittelemalla. Oppiminen on mahdollista myös kokemuksen, esimerkin ja ympäristön vaikutuksen perusteella.
Oppiminen edellyttää muistia ja korkeatasoista informaation käsittelyä. Oppimistapoja on hyvin erilaisia, koska ihmiset hahmottavat ympäristöään eri tavoin. Joku oppii esimerkiksi paremmin kuuntelemalla (kuulomuisti) ja joku toinen katselemalla (näkömuisti). Erilaisille oppijoille tulisi tarjota erilaisia lahjakkuuksia ja persoonallisia taipumuksia vastaavia oppimistilanteita. Howard Gardner on luokitellut lahjakkuuden seitsemään eri lajiin, joista matemaattis-looginen lahjakkuus on yksi. Lahjakkuus on myös kykyä löytää tai luoda ongelmia, jotka auttavat yksilöä oppimaan uutta.
Henkilön älyllisiä kykyjä lahjakkuuden eri osa-alueilla (tyypillisesti matemaattis-loogisessa päättelyssä, kolmiulotteisessa ajattelussa, kielellisessä lahjakkuudessa ja muistitoiminnoissa) voidaan mitata älykkyysosamäärätestillä. Musikaalista tai sosiaalista lahjakkuutta se ei mittaa. Keskivertoäykkyyden ylittävät voivat hyödyntää omaa lahjakkuuttaan parhaiten omalla erityisalallaan. Esimerkiksi matemaattisesti lahjakas voi opiskella vaikkapa matematiikanopettajaksi.
Lähteet:
Kielitoimiston sanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
Wikipedia: http://fi.wikipedia.org/wiki/Lahjakkuus
Wikipedia: http://fi.wikipedia.org/wiki/Oppiminen
Wikipedia: http://fi.wikipedia.org/wiki/%C3%84lykkyys

Kommentit (0)

Vastauksesi