Mistä maantiesuola tulee? Siis kuljetetaanko sitä jostain sisäsuomeen?

Mistä maantiesuola tulee? Siis kuljetetaanko sitä jostain sisäsuomeen?

Vastaus

Verkosta löytyvä Tiehallinnon laatima Maanteiden talvihoito -ohjeistus antaa perustietoa teiden talvihoitomenetelmistä. Liukkaudentorjuntamenetelmänä käytetään pääsääntöisesti liuossuolausta (natriumkloridia NaCl tai kalsiumkloridia CaCl2) ja kostutettua suolausta (NaCl). Kuivaa natriumkloridisuolaa kostutetaan levityksen yhteydessä suolahävikin pienentämiseksi. Natriumkloridiliuosta kuluu eniten eteläisessä ja keskisessä Suomessa säävaihtelujen takia. Rakeisena natriumkloridia käytetään koko Suomessa. Käytännössä liuossuolan ja kostutetun rakeisen suolan levittäminen ovat toisiaan täydentäviä työmenetelmiä.

Suomessa käyettävä tiesuola tuodaan ulkomailta kuivana irtolastina. Hoidon ja ylläpidon alueurakoiden suolaustarvetta varten on rakennettu suolavarastoja, eli niin sanottuja suolahalleja satamaan sekä jokaisen alueurakan työmaavarastoihin. Osa Suomeen maahantuodusta suolasta varastoidaan satamissa ja osa kuljetetaan suoraan laivasta työmaiden varastoihin. Suolaliuos sekoitetaan lähempänä käyttöpaikkoja liuosasemissa natriumkloridista sekä vedestä.

Kalle Kankaanpään opinnäytetyössä kerrotaan esimerkinomaisesti Destia Oy:n Keski-Suomessa sijaitsevien Jyväskylän ja Jämsän liuotusasemien toiminnasta. Jyväskylän liuosasemalla valmistetaan NaCl-liuosta Karstulan, Pihtiputaan ja Äänekosken alueurakoiden tarpeisiin. Jämsässä taas Jämsän ja Keuruun alueurakoiden käyttöön.

Kommentit (0)

Vastauksesi