Mistä löytyisi se arkistointilaki, jossa erilaisille tiedoile määrätään...

Mistä löytyisi se arkistointilaki, jossa erilaisille tiedoile määrätään...

Mistä löytyisi se arkistointilaki, jossa erilaisille tiedoile määrätään säilytysvelvollisuuden kestoaika vuosina, siis se johon viittasitte sairaaladokumenttikysymyksessä. Erityisesti luettelo erilaisista lain antamista määräajoista?

Vastaus

Koska alkuperäinen kysymyksesi koski potilastietoja, niin seuraavasta osoitteesta löydät potilasasiakirjojen ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisajat, jotka ovat ko. asetuksen liitteenä.
http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/4070.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2001/20010099

Kommentit (0)

Vastauksesi