Mistä löytyisi Helsingin kaupungin järjestyssääntö kokonaisuudessaan?

Mistä löytyisi Helsingin kaupungin järjestyssääntö kokonaisuudessaan?

Vastaus

Kaupungeilla ja kunnilla ei ole enää omia erillisiä järjestyssäntöjä, vaan ne korvattiin 1.10.2003 alkaen koko maata koskevalla järjestyslailla. Uusi järjestyslaki pyrkii edistämään järjestystä ja turvallisuutta yleisillä paikoilla. Laki koskee yleisesti käytettäviä paikkoja riippumatta siitä, kuka paikat omistaa. Tällaisia paikkoja ovat mm. tiet, kadut, jalkakäytävät, torit, puistot, uimarannat, urheilukentät, hautausmaat, yleisön käytössä olevat rakennukset, kulkuneuvot, virastot, toimistot ja ravintolat.

http://www.poliisi.fi/poliisi/periodic.nsf/vwdocuments/D26E305DD30B50B9C...
http://fi.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rjestyslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612

Kommentit (0)

Vastauksesi