mistä löytäisin tietoa suomalaisista laivoista ja niiden miehistöistä, jotka...

mistä löytäisin tietoa suomalaisista laivoista ja niiden miehistöistä, jotka...

mistä löytäisin tietoa suomalaisista laivoista ja niiden miehistöistä, jotka joutuivat saksalaisten internoimaksi toisen maailmansodan aikana? Mihin keskitysleiriin suomalainen miehistö joutui?

2 vastausta

Sinun kannattaa ottaa yhteyttä Sota-arkistoon: http://www.sota-arkisto.fi/ ja Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastoon http://www.mpkk.fi/fi/kirjasto/

Kommentit (0)
23.04.202020:25
25169
6

Suomi kävi Saksan rinnalla sotaa Neuvostoliittoa vastaan vuodesta 1941 alkaen, kunnes Suomi ryhtyi irtaantumaan kyseisestä sodasta elokuun lopussa 1944. Suomi ilmoitti Saksalle diplomaattisuhteiden katkaisemisesta 2. syyskuuta 1944, minkä jälkeen Suomi lopetti sotatoimet Neuvostoliittoa vastaan 4. syyskuuta 1944. Suomalaisia laivoja oli Saksassa ja saksalaisten miehittävissä maissa edelleen syksyllä 1944. Neljä suomalaista alusta oli Bremenissä, neljä suomalaista alusta oli Itämeren rannikolla sijaitsevassa Danzigissa, kaksi suomalaista alusta oli Saksan miehittämässä Alankomaissa ja 46 suomalaista alusta oli Saksan miehittämän Norjan satamissa.

Suomalaisilla laivoilla ei ollut mahdollisuutta palata kotimaahan Saksasta ja saksalaisten miehittämistä maista syksyllä 1944. Saksalaiset viranomaiset takavarikoivat suomalaiset laivat syyskuusta 1944 alkaen. Saksalaiset viranomaiset myös internoivat näillä laivoilla olleet suomalaiset, joiden joukossa oli myös naisia. Saksalaiset internoivat yhteensä 363 suomalaista merimiestä ja -naista syksyllä 1944. Norjassa internoidut 120 suomalaista sijoitettiin Hovedöjen-nimiselle saarelle lähellä Osloa. Saksan länsiosassa internoiduista suomalaisista 23 sijoitettiin Hampurin lähellä sijainneelle Wilhemsburgin leirille ja 114 sijoitettiin Kielin lähellä sijainneelle Brauner Bergin työleirille. Saksan itäosassa internoidut 69 suomalaista vietiin Danzigin lähellä sijainneelle Stutthofin keskitysleirille. Viimeksi mainittuun paikkaan joutuivat Wappu-, Mercator-, Bore- ja Ellen-nimisten laivojen miehistöt.

 

Pertti Rönkkö, Aselevon maksumiehet. Suomalaiset merimiehet Natsi-Saksan keskitysleireillä 1944 - 1945. Atena Kustannus Oy 2020, sivut 13 - 14 ja sivu 40.

Suomen historian käsikirja. Jälkimmäinen osa. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo, Helsinki 1949, sivut 654 - 655.

Lars Westerlund, Vastavuoroisuutta ja väistämistä saksalais-suomalaisissa suhteissa syksyllä 1944. Sotatapahtumia, internointeja ja siirto sodanjälkeisiin oloihin. Kansallisarkiston artikkelikirja 2010, sivut 10 - 12.

Kommentit (0)

Vastauksesi