Mistä löydän tekstiin sopivat lähdeviittaukset?

Mistä löydän tekstiin sopivat lähdeviittaukset?

Mistä löydän tekstiin sopivat lähdeviittaukset, kun haluaisin lisätä sopivat tieteellisen kirjoittamisen kriteerit täyttävät normit lähteitä käyttäen seuraavaan tekstiin. "Suomessa ydinasemateriaalin louhiminen Talvivaaran avokaivoksella tuotetusta plutoniumista kelpaa vain murto- osa ydinasemateriaaliksi markkinoille, joista Suomen kansantalous ja Puolustusvoimien poliittinen päätäntävalta on tehty riippuvaiseksi, sekä maailman ainoana ydinjätteen kaatopaikkana oleva Onkalo, joka sijaitsee seismisesti epävakaalla alueella ja on tektonisesti mannerlaattojen aktiivista liikunta-aluetta"?

Vastaus

Jotta teksti täyttäisi tieteellisen kirjoittamisen kriteerit, kannattaisi aluksi kiinnittää huomiota siihen miten ilmaisee asiansa. Pitkä lauseesi on sisällön puolesta varsin sekava. Jos jakaisit sen vaikkapa kolmeen erilliseen lauseeseen ja muotoilisit vähän selkeämmäksi, niin sanomasta tulisi helpommin ymmärrettävä.

Lähteiden käytössä perusperiaatteena on, että kun jotain todetaan tai väitetään, kerrotaan myös mistä väite on peräisin. Omia ajatuksia saa toki kehitellä. Järkevintä olisi etsiä lähteet etukäteen. Jälkikäteen on työlästä ja hankalaa muistella ja selvittää mitä tietoja olet saanut mistäkin lähteestä.

Emme kuitenkaan voi etsiä ajatuksillesi ja väittämillesi todisteita tai lähteitä puolestasi. Koska itse olet tekstin takana ja tiedät millaiseen tarkoitukseen aiot sitä käyttää, on parasta että teet sen itse. Samalla voit harjoitella lähdeteosten ja verkkolähteistön käyttöä. Etenkin jälkimmäisten kanssa on oltava lähdekriittinen. Tieteellisen kirjoittamisen ja lähdeviitteiden merkinnän ohjeistusta löytyy runsaasti verkosta.

 

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi