Mistä linnunrata on saanut nimensä?

Mistä linnunrata on saanut nimensä?

Miksi kysyttäessä mistä linnunrata on saanut nimensä vastaukseksi saa usein "linnunrata eli Milk Way on saanut nimensä kaatuneesta maidosta"? Eikö tuo kaatunut maito ole germaanisten kielisen nimen selitys? Tuleeko suomen kielinen nimi lintujen muuttoreitistä ennen uskottuun lintukotoon vai sielujen tiestä Kalevalan suurta tammea pitkin Tuonelaan?

3 vastausta

Kysymys näyttää olevan sen laatuinen, että toimituksellamme ei ole pätevyyttä ottaa siihen kantaa. Todennäköisesti asiantuntijoillakin on monenlaisia mielipiteitä.

Jos asiaa pohditaan pelkästään etymologian kannalta, voi kai varmasti sanoa, että nimityksen on aiheuttanut käsitys Linnunradasta muuttolintujen yöllisenä tienviittana.
Linnunradasta ovat puhuneet suomalaisten lisäksi ainakin virolaiset, liiviläiset, hantit ja mansit, lisäksi myös jotkut turkinsukuiset kansat. On myös käytetty nimitystä Villihanhen tie.
Linnuilla, etenkin vesilinnuilla, on ollut keskeinen asema suomensukuisten kansojen mytologiassa. Kiinnostuksella on ollut käytännöllisiäkin syitä: muinaiset esi-isämme ovat erittäin kiinnostuneina seuranneet riistataloudellisesti arvokkaiden lintujen vuodenajoittaista liikkumista.

Linnunrataan on sitten eri aikoina ja eri puolilla liitetty erilaisia muita uskomuksia. Ison tammen -myytin tähän yhteyteen toi Uno Harva. Hän lienee ajatellut, että muinaiset kansat uskoivat Linnunradan syntyneen siitä. Linnunrata-nimityksen etymologiaan tällä seikalla ei ole merkitystä.

Siikala, Anna-Leena
Itämerensuomalaisten mytologia. -  Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2014

Harva, Uno
Vintergatan
[Budkavlen 24, 1945]

Kommentit (0)
05.01.201621:36
24085
88

KIRJASTO: "Jos asiaa pohditaan pelkästään etymologian kannalta, voi kai varmasti sanoa, että nimityksen on aiheuttanut käsitys Linnunradasta muuttolintujen yöllisenä tienviittana."

Mielestäni näin ei voi sanoa "varmasti" - tuskin edes vähäisemmällä todennäköisyydellä. Perustelu: Pohjoiset kansat ovat käyttäneet galaksistamme Linnunradan nimitystä jo niin varhaisina aikoina, ettei koko "muuttolinnun" käsitettä nykyisessä merkityksessä ole ollut olemassa ihmisten tietoisuudessa. Esimerkkinä voisi mainita, että jopa varhaismodernin luonnontieteen suuri hahmo, ruotsalainen Carl von Linné (1707 - 1778) vielä uskoi pääskyjen talvehtivan järvien pohjamudassa.

Kyse ei siis näytä olevan "yöllisestä tienviitasta" konkreettisessa mielessä lintujen yöaikaisen suunnistuksen ohjaajana vaan myyttisestä tai mytologisesta lintujen talvitiestä. Akateemikko Anna-Leena Siikala toteaakin teoksessaan Itämerensuomalaisten mytologia (2012) seuraavaa:

" Y. H. Toivonen, Uno Harva ja Lauri Honko ovat yhtä mieltä siitä, että kuvitelmat muuttolintujen matkasta kaukaiseen talvehtimismaahan taivaan äärelle kuuluvat ikivanhoihin ja laajalle levinneisiin mielikuviin. Suomessa Lintukoto on yhdistetty linnunrataa koskeviin uskomuksiin. Maaningalta on tieto, että Lintukotola on linnunradan päässä - - Nämä Lintukotoa ja linnunrataa koskevat käsitykset kuuluvat uralilaisille kansoille ominaiseen perinteeseen."

Linnunradan monissa kielissä maitoon viittaavat nimitykset (< latinan via lactea ja sitäkin vanhempi muinaiskreikan vastine) palautunevat antiikin myytteihin. Erään taruversion mukaan ylijumala Zeus oli vienyt poikansa Herakleen (Herkuleen)  puolisonsa ja Herakleen äitipuolen sekä tulevan vihollisen Heran imetettäväksi. Kun Hera tajusi petoksen, hän työnsi lapsen rinnoiltaan, jolloin maitosuihkusta jäi taivaankannelle himmeänvaalea vanamainen läiskä, meikäläisittäin siis Linnunrata.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hera

Mainittakoon vielä, että antiikin mytologiassa jumalatar Heralle pyhitettyjä eläimiä oli riikinkukon ja käen ohella lehmä (Paavo Castrén et al.: Antiikin käsikirja. Otava 2002), mikä sekin saattaa viitata maitoon.

Kommentit (0)
04.01.201611:36
17262
69

Linnunradan nimi viittaa monissa kielissä juuri maitoon, kuten Milky Way, Milchstraße, Galaksias Kyklos, Via Lactae, Melkweg, Lakta Vojo, Muichstrossn, Mælkevejen, Voie Lactée, Vía Láctea, Molkewei, Mjølkevegen

Viron Linnutee galaktika viittaisi lintuihin. Ruotsissa on Vintergatan.

Kommentit (0)

Vastauksesi