Mistä lähteistä voisin saada muutaman rivin mainintaa syvällisempää tietoa...

Mistä lähteistä voisin saada muutaman rivin mainintaa syvällisempää tietoa...

Hei!

Mistä lähteistä voisin saada muutaman rivin mainintaa syvällisempää tietoa seuraavista viime sotien jälkeisen ajan puolustusvoimia koskevista asioista?

-toinen puolustusrevisio 46-49
-rannikkopuolustustoimikunta RPT-72
-parlamentaariset puolustuskomiteat

Vastaus

Perusteos lähde- ja kirjallisuusluetteloineen

Suomen puolustusvoimat 1944-1974 / toim. Veli-Matti Syrjö, Mikko Karjalainen ja Eero Elfengren. - WSOY, 2006. - (Puolustusvoimien rauhan ajan historia ; 2).

Lisäksi

Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 1939-1978 / Vilho Tervasmäki. - Karisto, 1978. - (Puolustusministeriön historia ; 2).

Puolustusrevisiosta ainakin

Puolustusvoimat kylmässä sodassa : Suomen puolustuspolitiikka vuosina 1945-1961 / Pekka Visuri. - WSOY, 1994.

Rannikkotykistöstä

Kivilinnoista karkaistuun teräkseen : rannikkotykistöaselajin historia ja tekninen kehitys / Keijo Mikola, Matti Lappalainen, Juhani A. Niska. - Rannikkotykistön upseeriyhdistys, 1994.
[ei ulottuvillani]

Tyrskyjä, terästä, tekniikkaa : itsenäisen Suomen meripuolustuksen tekninen tutkimus-, kehitys- ja koetoiminta / Kristian Lehtonen. - Merivoimien tutkimuslaitoksen perinneyhdistys, 2007.

Parlamentaarisen puolustuskomitean mietintö. - Valtion painatuskeskus, 1971. - (Komiteanmietintö ; 1971, A 18).

Toisen parlamentaarisen puolustuskomitean osamietintö maanpuolustuksen tiedotusvalmiudesta . - Valtion painatuskeskus, 1975. - (Komiteanmietintö ; 1975, 94).

Toisen parlamentaarisen puolustuskomitean mietintö. - Valtion painatuskeskus, 1976. - (Komiteanmietintö ; 1976, 37).

Kolmannen parlamentaarisen puolustuskomitean mietintö. - Valtion painatuskeskus, 1981. - (Komiteanmietintö ; 1981, 1).

Parlamentaaristen puolustuskomiteoiden mietintöjä esittelevät

ym. Tervasmäki

ja esim.

Idän ja lännen välissä - puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella / Pekka Visuri. - Fenix, 2010. - (Julkaisusarja 1 / Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos ; 13).

http://www.defmin.fi/files/1296/Riipisen_raportti_nettiin.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi