Mistä juontuvat useiden suomalaisten sukunimien -nen -päätteet (esim...

Mistä juontuvat useiden suomalaisten sukunimien -nen -päätteet (esim...

Mistä juontuvat useiden suomalaisten sukunimien -nen -päätteet (esim. Virtanen)? Entä onko muita päätteitä tms. josta voisi tehdä joitain oletuksia (esim. -la, -to)?

Vastaus

Sukunimet-tietokirja kertoo asiasta mm. seuraavaa: "Vielä 1500- ja 1600-luvun lähteissä (lähinnä Käkisalmen Karjalassa) voivat nen-, poika-, son- ja ov/off-loppuiset nimet vaihdella aivan samassa tehtävässä. Esim. Ilomatsissa on merkitty kirjoihin Maxima Prokonpoika 1618 eli Maximko Prokopioff 1631 eli Maximko Prokoin[en] 1638. On hyvä muistaa myös se, ettei -son tai -poika ole aina liittynyt isän ristimänimeen, vaan myös talon- tai kylännimeen, jopa liikanimeen. [..] Tällaiset tapaukset osoittavat, että -son ja -poika eivät ole alkuperäisessä merkityksessään, vaan ne on käsitetty yleensä nimeä muodostaviksi elementeiksi. Sama kehitys on tuottanut liikanimistä -nen-loppuisia sukunimiä [..]."

Nen-päätteelle ei siis tulkintani mukaan voi antaa mitään varsinaista merkitystä, vaan se on paremminkin johdin, jolla ei ole itsenäistä merkitystä, mutta joka kykenee antamaan kantasanalle uuden merkityksen: asia > asiaKAS tai pää > pääTÖN.

Sukunimet-teoksessa todetaan myös (s. 16), että "Yleinen käsitys on, että Länsi-Suomessa on nuoria la, lä-loppuisia lisä- ja sukunimiä ja Itä-Suomessa vanhoja nen-loppuisia.". Tämä tarkoittaa, että savolaiset ovat ottaneet sukunimet käyttöön ennen hämäläisiä ja sukunimien johtamiseen käytettävät mallit (la-, lä- ja nen-päätteet) ovat olleet alueellisia. Poikkeuksiakin toki löytyy. Aikoinaan on saatettu jopa vaihtaa nimen pääte, jos on muutettu alueelta toiselle.

Lähteet:

Sukunimet (2000) Mikkonen & Paikkala. Helsinki: Otava. Uud. laitos.
Kirjan saatavuus Helmet-kirjastoissa: http://www.helmet.fi/search*fin?/Xsukunimet+mikkonen&searchscope=9&m=&l=...

Kommentit (0)

Vastauksesi